Deň: 6. februára 2017

Stavajú sa v Nitre parkoviská bez povolení ako napríklad na Škultétyho 32?

Tento článok si dovolím napísať aj z dôvodu, že pri realizácii parkoviska vedľa bytového domu Škultétyho 32 zlyhala komunikácia mesto – samospráva – občan. Dňa 5.10.2016 sa za bytovým domom Škultétyho 26-30 v dopoludňajších hodinách mala rozbehnúť investičná akcia s názvom “Parkovisko Škultétyho 32“, ale robotníci museli prerušiť výstavbu nového […]