Deň: 2. júla 2017

OBČAN MÁ PRÁVO VYSTÚPIŤ NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE KU KAŽDÉMU MATERIÁLU, KTORÝ SA SCHVAĽUJE

Dňa 29.6.2017 som využil možnosť vystúpiť na Mestskom zastupiteľstve v Nitre v rámci diskusie ako občan, ktorý potreboval vyjadriť svoj názor ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia MsZ v Nitre. Dostal som od predsedajúceho priestor v rozmedzí piatich minút, čo poslanci schválili, za čo im ďakujem. Jednalo sa o zmenu rokovacieho […]