Rok: 2017

OBČAN MÁ PRÁVO VYSTÚPIŤ NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE KU KAŽDÉMU MATERIÁLU, KTORÝ SA SCHVAĽUJE

Dňa 29.6.2017 som využil možnosť vystúpiť na Mestskom zastupiteľstve v Nitre v rámci diskusie ako občan, ktorý potreboval vyjadriť svoj názor ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia MsZ v Nitre. Dostal som od predsedajúceho priestor v rozmedzí piatich minút, čo poslanci schválili, za čo im ďakujem. Jednalo sa o zmenu rokovacieho […]

KEĎ SA V NITRE MÔŽE PORUŠIŤ AJ VZN KVÔLI KRÁTKOSTI ČASU, ALEBO AKO NEPLATÍ JEDEN METER NA VŠETKÝCH

Chcel by som týmto príspevkom vyzvať hlavne právnické osoby ak potrebujete vyznačiť v Starom Meste vyhradené parkovacie miesta – parkovacie boxy podajte si čo najskôr žiadosť na MsÚ v Nitre dokonca projekt vám vie spraviť mesto zdarma , najlepšie adresovať rovno na primátora, pretože ten je podľa vyjadrenia jedného úradníka […]

Bellova ul. – kedy sa konečne dočká súvislej opravy?

Moje skúsenosti s Nitrianskou Investičnou ako mestským podnikom som už do jedného článku zhrnul – Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice Po zverejnení prvého článku ohľadom SO Bellovej ulice sa zrazu zmenil prístup jedného z konateľov Nitrianskej Investičnej až natoľko, že si dovolil ako […]

Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice

NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o. spoločnosť vytvorená mestom Nitra. Ako vôbec funguje táto spoločnosť s dvomi platenými konateľmi a jedným prokuristom zdá sa, že vie len málo ľudí a za akým účelom  bola vytvorená vie tiež len pár vyvolených. Táto spoločnosť sídli na MsÚ, ale pod MsÚ nespadá a ani podľa informácií […]

Stavajú sa v Nitre parkoviská bez povolení ako napríklad na Škultétyho 32?

Tento článok si dovolím napísať aj z dôvodu, že pri realizácii parkoviska vedľa bytového domu Škultétyho 32 zlyhala komunikácia mesto – samospráva – občan. Dňa 5.10.2016 sa za bytovým domom Škultétyho 26-30 v dopoludňajších hodinách mala rozbehnúť investičná akcia s názvom “Parkovisko Škultétyho 32“, ale robotníci museli prerušiť výstavbu nového […]

Predaj garáží na Schurmannovej ulici

Mesto Nitra sa snaží zbaviť prebytočného majetku. Samozrejme chápem, že mesto potrebuje financie pretože sa rozhádzali napríklad na zbytočnú kúpu kafilérie a takisto rôzne iné aktivity, ktoré tu nechcem teraz rozvádzať, ale tieto financie by sa určite zišli. No poďme teda k téme odpredaja garáží na Schurmannovej ulici. Dňa 15.12.2016 […]