Rok: 2017

Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice

NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o. spoločnosť vytvorená mestom Nitra. Ako vôbec funguje táto spoločnosť s dvomi platenými konateľmi a jedným prokuristom zdá sa, že vie len málo ľudí a za akým účelom  bola vytvorená vie tiež len pár vyvolených. Táto spoločnosť sídli na MsÚ, ale pod MsÚ nespadá a ani podľa informácií […]

Stavajú sa v Nitre parkoviská bez povolení ako napríklad na Škultétyho 32?

Tento článok si dovolím napísať aj z dôvodu, že pri realizácii parkoviska vedľa bytového domu Škultétyho 32 zlyhala komunikácia mesto – samospráva – občan. Dňa 5.10.2016 sa za bytovým domom Škultétyho 26-30 v dopoludňajších hodinách mala rozbehnúť investičná akcia s názvom „Parkovisko Škultétyho 32„, ale robotníci museli prerušiť výstavbu nového […]

Predaj garáží na Schurmannovej ulici

Mesto Nitra sa snaží zbaviť prebytočného majetku. Samozrejme chápem, že mesto potrebuje financie pretože sa rozhádzali napríklad na zbytočnú kúpu kafilérie a takisto rôzne iné aktivity, ktoré tu nechcem teraz rozvádzať, ale tieto financie by sa určite zišli. No poďme teda k téme odpredaja garáží na Schurmannovej ulici. Dňa 15.12.2016 […]