Autor: Pavol Obertáš

Volám sa Pavol Obertáš a som jeden z Vás obyvateľov Klokočiny a občan hrdého mesta Nitra. Som jeden z tých, ktorí nie sú spokojní s doterajším vedením nášho mesta hlavne, čo sa týka nakladania s financiami, či už pri verejných obstarávaniach alebo pri rôznych investičných akciách. Rozhodol som sa informovať obyvateľov mesta či už prostredníctvom sociálnej siete alebo tejto stránky o kvalite a kontrole prevedených prác financovaných z mestského rozpočtu o prístupe k občanovi a zodpovednosti zamestnancov mestských inštitúcií, prípadne iných veciach, ktoré ma zaujímajú ako obyvateľa mesta Nitra. Viac o veciach, ktoré trápia občanov a obyvateľov Klokočiny v skupine na facebooku "Klokočina - problémy obyvateľov".

Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice

NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o. spoločnosť vytvorená mestom Nitra. Ako vôbec funguje táto spoločnosť s dvomi platenými konateľmi a jedným prokuristom zdá sa, že vie len málo ľudí a za akým účelom  bola vytvorená vie tiež len pár vyvolených. Táto spoločnosť sídli na MsÚ, ale pod MsÚ nespadá a ani podľa informácií […]

Stavajú sa v Nitre parkoviská bez povolení ako napríklad na Škultétyho 32?

Tento článok si dovolím napísať aj z dôvodu, že pri realizácii parkoviska vedľa bytového domu Škultétyho 32 zlyhala komunikácia mesto – samospráva – občan. Dňa 5.10.2016 sa za bytovým domom Škultétyho 26-30 v dopoludňajších hodinách mala rozbehnúť investičná akcia s názvom „Parkovisko Škultétyho 32„, ale robotníci museli prerušiť výstavbu nového […]

Predaj garáží na Schurmannovej ulici

Mesto Nitra sa snaží zbaviť prebytočného majetku. Samozrejme chápem, že mesto potrebuje financie pretože sa rozhádzali napríklad na zbytočnú kúpu kafilérie a takisto rôzne iné aktivity, ktoré tu nechcem teraz rozvádzať, ale tieto financie by sa určite zišli. No poďme teda k téme odpredaja garáží na Schurmannovej ulici. Dňa 15.12.2016 […]

Parkovacie domy na Klokočine – vízia, alebo podsúvanie informácií v pravidelných intervaloch?

Téma parkovacích domov na Klokočine je riešená v pravidelných intervaloch v mestskom zastupiteľstve, samozrejme stále bez zmeny a vytúženého riešenia už niekoľko rokov. Tie isté lokality, väčšinou tie isté podmienky malý záujem a dokonca raz sme tu mali aj spoločnosť EEI, ktorá rieši parkovanie v Košiciach, ale s obrovskou vlnou […]

Ako spraviť z občana využívajúceho svoje práva aktivistu, ktorý zaťažuje MsÚ v Nitre

Ako začať asi konštatovaním, že niektoré články, ktoré píšem nezostávajú bez povšimnutia, dokonca sa stane, že si ich občas prečíta aj niektorý poslanec, za čo veľká vďaka, pretože myslím si, že ak by ich čítali viacerí, teda aspoň tie, ktoré sa týkajú použitia finančných prostriedkov, alebo hospodárenie s majetkom mesta […]

Parkovisko pri Olympii za 215 000 EUR priorita primátora, alebo ako sa dá zrealizovať investičná akcia do 2 týždňov

V Nitre delíme investičné akcie na priority a tie ostatné, aspoň to som si do istého času myslel. Až pokiaľ som si nevypočul zvukovú nahrávku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.07.2016, kde primátor navrhol jeden z bodov zasadnutia dokonca ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. návrh samotného primátora, ktorý […]

Prečo mesto neodpredá byt za 28 600 € občanovi, ale radšej Službytu za 329,88 €, nepotrebuje mesto do rozpočtu tak veľkú sumu?

Všetci, ktorí sledujeme momentálny cenový boom bytov v Nitre vidíme a každý deň čítame, že sumy za ktoré sa byty predávajú nie sú malé. Mesto Nitra má dlhodobo problém s financovaním niektorých aktivít a investičných akcií, ale práve predajom majetku mesta by mohol byť tento problém o niečo menší pokiaľ by mesto a MsZ hospodárilo s majetkom […]

Časovo obmedzené parkovanie na chodníku

Tento príspevok vychádza z článku – „NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE NA KLOKOČINE, ALEBO AJ CHODNÍK BY BOL OBČAS DOBRÝ“ a je reakciou na odpoveď z MsÚ v Nitre po mojom zaslaní žiadosti na zváženie časovo obmedzeného státia na chodníku vo vytypovaných a problematických lokalitách na Klokočine. Dňa 25.4.2016 som zaslal na MsÚ […]