Kategória: BLOG

POSLANCI PROBLÉM S VEREJNÝMI VMČ A ZÁPISNICAMI NEMAJÚ, REALITA JE VŠAK INÁ

Dňa 29.6.2017 sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Nitre (MsZ). Medzi predloženými materiálmi bol aj materiál pod číslom 1093/2017 , kde sa menil rokovací poriadok komisií MsZ. Jednalo sa zápisnice a možnosť  nahliadania do nich, samozrejme táto možnosť sa netýkala občanov, pretože v Nitre sa až s takou otvorenosťou neráta. […]

OBČAN MÁ PRÁVO VYSTÚPIŤ NA MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE KU KAŽDÉMU MATERIÁLU, KTORÝ SA SCHVAĽUJE

Dňa 29.6.2017 som využil možnosť vystúpiť na Mestskom zastupiteľstve v Nitre v rámci diskusie ako občan, ktorý potreboval vyjadriť svoj názor ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia MsZ v Nitre. Dostal som od predsedajúceho priestor v rozmedzí piatich minút, čo poslanci schválili, za čo im ďakujem. Jednalo sa o zmenu rokovacieho […]

KEĎ SA V NITRE MÔŽE PORUŠIŤ AJ VZN KVÔLI KRÁTKOSTI ČASU, ALEBO AKO NEPLATÍ JEDEN METER NA VŠETKÝCH

Chcel by som týmto príspevkom vyzvať hlavne právnické osoby ak potrebujete vyznačiť v Starom Meste vyhradené parkovacie miesta – parkovacie boxy podajte si čo najskôr žiadosť na MsÚ v Nitre dokonca projekt vám vie spraviť mesto zdarma , najlepšie adresovať rovno na primátora, pretože ten je podľa vyjadrenia jedného úradníka […]

Bellova ul. – kedy sa konečne dočká súvislej opravy?

Moje skúsenosti s Nitrianskou Investičnou ako mestským podnikom som už do jedného článku zhrnul – Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice Po zverejnení prvého článku ohľadom SO Bellovej ulice sa zrazu zmenil prístup jedného z konateľov Nitrianskej Investičnej až natoľko, že si dovolil ako […]