Rok: 2016

Parkovacie domy na Klokočine – vízia, alebo podsúvanie informácií v pravidelných intervaloch?

Téma parkovacích domov na Klokočine je riešená v pravidelných intervaloch v mestskom zastupiteľstve, samozrejme stále bez zmeny a vytúženého riešenia už niekoľko rokov. Tie isté lokality, väčšinou tie isté podmienky malý záujem a dokonca raz sme tu mali aj spoločnosť EEI, ktorá rieši parkovanie v Košiciach, ale s obrovskou vlnou […]

Ako spraviť z občana využívajúceho svoje práva aktivistu, ktorý zaťažuje MsÚ v Nitre

Ako začať asi konštatovaním, že niektoré články, ktoré píšem nezostávajú bez povšimnutia, dokonca sa stane, že si ich občas prečíta aj niektorý poslanec, za čo veľká vďaka, pretože myslím si, že ak by ich čítali viacerí, teda aspoň tie, ktoré sa týkajú použitia finančných prostriedkov, alebo hospodárenie s majetkom mesta […]

Parkovisko pri Olympii za 215 000 EUR priorita primátora, alebo ako sa dá zrealizovať investičná akcia do 2 týždňov

V Nitre delíme investičné akcie na priority a tie ostatné, aspoň to som si do istého času myslel. Až pokiaľ som si nevypočul zvukovú nahrávku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.07.2016, kde primátor navrhol jeden z bodov zasadnutia dokonca ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. návrh samotného primátora, ktorý […]

Prečo mesto neodpredá byt za 28 600 € občanovi, ale radšej Službytu za 329,88 €, nepotrebuje mesto do rozpočtu tak veľkú sumu?

Všetci, ktorí sledujeme momentálny cenový boom bytov v Nitre vidíme a každý deň čítame, že sumy za ktoré sa byty predávajú nie sú malé. Mesto Nitra má dlhodobo problém s financovaním niektorých aktivít a investičných akcií, ale práve predajom majetku mesta by mohol byť tento problém o niečo menší pokiaľ by mesto a MsZ hospodárilo s majetkom […]

Časovo obmedzené parkovanie na chodníku

Tento príspevok vychádza z článku – “NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE NA KLOKOČINE, ALEBO AJ CHODNÍK BY BOL OBČAS DOBRÝ” a je reakciou na odpoveď z MsÚ v Nitre po mojom zaslaní žiadosti na zváženie časovo obmedzeného státia na chodníku vo vytypovaných a problematických lokalitách na Klokočine. Dňa 25.4.2016 som zaslal na MsÚ […]

Facka slobode prejavu v Nitre, alebo naozaj už len toto trápi VMČ 4 ?

Zápisnice zo zasadnutí výboru mestskej časti (ďalej VMČ) sú dokumenty, ktoré aj napriek tomu, že žijeme v roku 2016 kedy ostatné mestá nemajú problém so zverejnením väčšiny dokumentov tak v Nitre problém oficiálneho zverejňovania zápisníc z VMČ pretrváva. Niektorí poslanci majú veľký problém zverejniť zápisnice zo zasadnutí výborov lebo rokovací […]