Deň: 6. marca 2016

Výmena potrubia na teplú vodu na sídlisku Klokočina v nedohľadne, alebo čo má vôbec v pláne Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.?

To, že obyvatelia Klokočiny nadávajú a vypisujú sťažnosti na kvalitu teplej vody to asi nikomu neuniklo. To, že ide o žlté miestami až žltohnedé zafarbenie teplej vody, ktorá pochádza zo starého potrubia to asi vieme tiež. Vlastníkom tohto potrubia je Nitrianska teplárenská spoločnosť (NTS), ktorej vlastníkom časti podielu je aj […]

Odpoveď hlavného kontrolóra mesta Nitry na preverenie čerpania financií MsS Nitra na detské zariadenia a pieskoviská

Moje zhrnutie v prvom článku čo sa týka využívania dotácií na program “Detské zariadenia a pieskoviská” bolo nasledovné. Mestské Služby Nitra dostanú každoročne dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá je schválená mestským zastupiteľstvom, aby zabezpečovali prevádzkyschopný a bezpečný stav detských ihrísk a pieskovísk. Keďže sa mne ako občanovi toto hospodárenie s […]