Mesiac: júl 2016

Časovo obmedzené parkovanie na chodníku

Tento príspevok vychádza z článku – “NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE NA KLOKOČINE, ALEBO AJ CHODNÍK BY BOL OBČAS DOBRÝ” a je reakciou na odpoveď z MsÚ v Nitre po mojom zaslaní žiadosti na zváženie časovo obmedzeného státia na chodníku vo vytypovaných a problematických lokalitách na Klokočine. Dňa 25.4.2016 som zaslal na MsÚ […]

Facka slobode prejavu v Nitre, alebo naozaj už len toto trápi VMČ 4 ?

Zápisnice zo zasadnutí výboru mestskej časti (ďalej VMČ) sú dokumenty, ktoré aj napriek tomu, že žijeme v roku 2016 kedy ostatné mestá nemajú problém so zverejnením väčšiny dokumentov tak v Nitre problém oficiálneho zverejňovania zápisníc z VMČ pretrváva. Niektorí poslanci majú veľký problém zverejniť zápisnice zo zasadnutí výborov lebo rokovací […]