Deň: 1. júla 2016

Facka slobode prejavu v Nitre, alebo naozaj už len toto trápi VMČ 4 ?

Zápisnice zo zasadnutí výboru mestskej časti (ďalej VMČ) sú dokumenty, ktoré aj napriek tomu, že žijeme v roku 2016 kedy ostatné mestá nemajú problém so zverejnením väčšiny dokumentov tak v Nitre problém oficiálneho zverejňovania zápisníc z VMČ pretrváva. Niektorí poslanci majú veľký problém zverejniť zápisnice zo zasadnutí výborov lebo rokovací […]