Deň: 24. júla 2016

Časovo obmedzené parkovanie na chodníku

Tento príspevok vychádza z článku – “NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE NA KLOKOČINE, ALEBO AJ CHODNÍK BY BOL OBČAS DOBRÝ” a je reakciou na odpoveď z MsÚ v Nitre po mojom zaslaní žiadosti na zváženie časovo obmedzeného státia na chodníku vo vytypovaných a problematických lokalitách na Klokočine. Dňa 25.4.2016 som zaslal na MsÚ […]