Mesiac: október 2016

Ako spraviť z občana využívajúceho svoje práva aktivistu, ktorý zaťažuje MsÚ v Nitre

Ako začať asi konštatovaním, že niektoré články, ktoré píšem nezostávajú bez povšimnutia, dokonca sa stane, že si ich občas prečíta aj niektorý poslanec, za čo veľká vďaka, pretože myslím si, že ak by ich čítali viacerí, teda aspoň tie, ktoré sa týkajú použitia finančných prostriedkov, alebo hospodárenie s majetkom mesta […]

Parkovisko pri Olympii za 215 000 EUR priorita primátora, alebo ako sa dá zrealizovať investičná akcia do 2 týždňov

V Nitre delíme investičné akcie na priority a tie ostatné, aspoň to som si do istého času myslel. Až pokiaľ som si nevypočul zvukovú nahrávku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.07.2016, kde primátor navrhol jeden z bodov zasadnutia dokonca ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. návrh samotného primátora, ktorý […]