Deň: 6. októbra 2016

Parkovisko pri Olympii za 215 000 EUR priorita primátora, alebo ako sa dá zrealizovať investičná akcia do 2 týždňov

V Nitre delíme investičné akcie na priority a tie ostatné, aspoň to som si do istého času myslel. Až pokiaľ som si nevypočul zvukovú nahrávku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.07.2016, kde primátor navrhol jeden z bodov zasadnutia dokonca ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. návrh samotného primátora, ktorý […]