Deň: 24. októbra 2016

Ako spraviť z občana využívajúceho svoje práva aktivistu, ktorý zaťažuje MsÚ v Nitre

Ako začať asi konštatovaním, že niektoré články, ktoré píšem nezostávajú bez povšimnutia, dokonca sa stane, že si ich občas prečíta aj niektorý poslanec, za čo veľká vďaka, pretože myslím si, že ak by ich čítali viacerí, teda aspoň tie, ktoré sa týkajú použitia finančných prostriedkov, alebo hospodárenie s majetkom mesta […]