Rok: 2016

Hľadá sa prokurista Nitrianskej Investičnej podmienka nesmie robiť za minimálnu mzdu

Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. je mestská spoločnosť, ktorej zakladateľom a 100% vlastníkom je mesto Nitra. Spoločnosť bola založená dňa 13.2.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva. Sídlo spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je v budove Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. Či je táto spoločnosť pre mesto Nitra ozaj potrebná […]

Poliklinika na Klokočine a jej rekonštrukcia

[nggallery id=2] To, že poliklinika na Klokočine prešla v roku 2013 obnovou konkrétne zateplením strechy a fasády, vnútornou rekonštrukciou , vyregulovaním vykurovacej sústavy a výmenou vonkajších výplní otvorov (okná a dvere) to už všetci vieme a na prvý pohľad to obyvateľ Klokočiny zbadal hneď po dokončení. Poliklinika si samozrejme zaslúžila túto obnovu nakoľko jej stav […]

Výmena potrubia na teplú vodu na sídlisku Klokočina v nedohľadne, alebo čo má vôbec v pláne Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.?

To, že obyvatelia Klokočiny nadávajú a vypisujú sťažnosti na kvalitu teplej vody to asi nikomu neuniklo. To, že ide o žlté miestami až žltohnedé zafarbenie teplej vody, ktorá pochádza zo starého potrubia to asi vieme tiež. Vlastníkom tohto potrubia je Nitrianska teplárenská spoločnosť (NTS), ktorej vlastníkom časti podielu je aj […]

Odpoveď hlavného kontrolóra mesta Nitry na preverenie čerpania financií MsS Nitra na detské zariadenia a pieskoviská

Moje zhrnutie v prvom článku čo sa týka využívania dotácií na program “Detské zariadenia a pieskoviská” bolo nasledovné. Mestské Služby Nitra dostanú každoročne dotáciu z rozpočtu mesta, ktorá je schválená mestským zastupiteľstvom, aby zabezpečovali prevádzkyschopný a bezpečný stav detských ihrísk a pieskovísk. Keďže sa mne ako občanovi toto hospodárenie s […]