Mesiac: máj 2021

Primátor Nitry nepostupoval v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom obce

Dňa 11.2.2020 bola uzatvorená zmluva o pôžičke medzi obchodnými spoločnosťami mesta Nitry, a to medzi Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o. ako veriteľom a Nitrianskou investičnou, s.r.o. ako dlžníkom. Dňa 6.3.2020 bol medzi uvedenými účastníkmi podpísaný dodatok k zmluve o pôžičke. Celková suma pôžičky bola vo výške 30.000 EUR. Na základe vyjadrenia […]

NÁHODA ALEBO ZÁMER?

Dňa 12.5. 2021 zverejnilo mesto Nitra na svojom webe aj na portáli profesia.sk výzvu na výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/a Strediska mestských služieb. V ten deň som si všimol, že požiadavky na nového zamestnanca sú VŠ vzdelanie druhého stupňa a prax v riadiacej pozícii 5 rokov. Dnes (13.5. […]