Deň: 17. mája 2021

Primátor Nitry nepostupoval v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom obce

Dňa 11.2.2020 bola uzatvorená zmluva o pôžičke medzi obchodnými spoločnosťami mesta Nitry, a to medzi Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o. ako veriteľom a Nitrianskou investičnou, s.r.o. ako dlžníkom. Dňa 6.3.2020 bol medzi uvedenými účastníkmi podpísaný dodatok k zmluve o pôžičke. Celková suma pôžičky bola vo výške 30.000 EUR. Na základe vyjadrenia […]