Ako sú skutočne využívané dotácie z rozpočtu mesta na program “Detské zariadenia a pieskoviská”

Aký je stav detských ihrísk v Nitre? Povedzme si to na rovinu je viac menej žalostný. Nových ihrísk je málo, staré vyzerajú akoby sa roky o ne nikto nestaral a na výstavbu úplne nových nie sú podľa vyjadrenia kompetentných peniaze. Ako občan, ktorého zaujíma kde končia verejné financie a  ktorému taktiež vadí žalostný stav týchto ihrísk som sa rozhodol požiadať Mestské Služby  Nitra ako správcu týchto ihrísk o informáciu v zmysle zákona 211/2000 Z.z. s týmito otázkami :

 1. Aké finančné prostriedky, boli vyčlenené v rokoch 2013, 2014, 2015 na obnovu hracích prvkov na detských ihriskách v rámci rozpočtu?
 2. V akej výške boli preinvestované finančné prostriedky za roky 2013,2014 a 2015 na obnovu hracích prvkov na detských ihriskách?
 3. Na základe akého ročného plánu sa robia opravy hracích prvkov na detských ihriskách a zároveň požadujem zaslať plány údržby hracích prvkov za roky 2013,2014,2015.
 4. Požadujem zaslať zoznam obnovených (nie nových) hracích prvkov za roky 2013,2014 a 2015 aj s vyčíslením nákladov na jednotlivé obnovené hracie prvky.
 5. Na základe akých kritérií prevádzajú MsS ako správca detských ihrísk obnovu hracích prvkov, prípadne je časovo určené ako často tieto obnovy (nátery a pod.) treba robiť?

V zákonnej lehote som obdržal odpoveď citujem :

Mestské služby Nitra majú v rámci schváleného programového rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na program „Detské zariadenia a pieskoviská“

 • na rok 2013 dotáciu z rozpočtu Mesta vo výške 46 050 EUR, čerpanie k 31.12.2013 46 050 EUR
 • na rok 2014 dotáciu z rozpočtu Mesta vo výške 46 050 EUR, čerpanie k 31.12.2014 34 080 EUR
 • na rok 2015 dotáciu z rozpočtu Mesta vo výške 53 000 EUR, čerpanie k 30.9.2015 51 205 EUR

Pri súčasnom počte a stave dosluhujúcich, zastaraných hracích prvkov v meste Nitra sa plán údržby nerobí, keďže na 90% nevyhovujú súčasným platným normám a MsS od nich nedisponujú žiadnymi technickými certifikátmi. Detské ihriská a hracie prvky sa opravujú (ak je to ešte čo len trochu možné), príp. odstraňujú, na základe doručených požiadaviek od občanov, prípadne v súčinnosti s Odborom komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra. Z tohto dôvodu MsS Nitra taktiež predložili v r. 2014 na prerokovanie Koncepciu rozvoja detských ihrísk v meste Nitra. Evidencia o doručených požiadavkách je fyzicky vedená na podateľni, príp. za predchádzajúce roky v archíve MsS Nitra. V oficiálnej elektronickej podobe neexistuje.

Toľko vyjadrenie pracovníka MsS Nitra. Následne som požiadal o zaslanie faktúr k čerpaniu týchto dotácií pridelených z rozpočtu mesta. Obdržal som väčšie množstvo faktúr, kde po ich sčítaní som zistil, že celková vyfaktúrovaná čiastka subdodávateľmi činila sumu max.do výšky 16 000 € v priemere za rok. Pretože tieto peniaze sú vyčlenené na obnovu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk v celom meste a sami vidíte podľa výšky každoročnej dotácie, že nejde o malé peniaze a keďže výsledný efekt bol podľa konštatovania občanov ešte začiatkom roku 2015 žalostný tak ako ma už niektorí poznáte,  táto odpoveď mi nebola postačujúca, tak som si vyžiadal informáciu “Kde je zbytok tých finančných prostriedkov” , keďže išlo o dosť vysokú finančnú čiastku.

Dnes som dostal z MsS Nitra nasledujúcu odpoveď citujem :

Zbytok finančných príspevkov bol použitý na:

 • mzdové náklady, vrátane odvodov z miezd, stravného a prídelu do SF
 • nákup drobného spotrebného materiálu
 • nákup PHM, olejov, mazív
 • nákup pracovných odevov a prac. pomôcok
 • energie
 • poštové a telekomunikačné služby
 • poistenie

Ide o bežné výdavky v rámci schváleného rozpočtu organizácie.

Toľko vyjadrenie zamestnankyne MsS Nitra.

Ako občan sa teraz pýtam nebolo by rozumnejšie vyčleniť tieto financie akejkoľvek firme formou obchodnej súťaže, ktorá za vyčlenený rozpočet vykoná práce, ktoré budeme aj vidieť na faktúre a nie ako pri MsS Nitra riešiť či sa za tie peniaze zakúpili rukavice, alebo šmýkalka? Pretože tie si do tohto rozpočtu zahrnú všetko čo len môžu aj špendlík do nástenky a prídeme k tomu, že stav detských ihrísk je preto taký žalostný, že z tohto rozpočtu sa zaplatí všetko iné, len nie to, na čo by tie peniaze mali slúžiť.
Takýmto hospodárením sa potom nikdy nedočkáme nákupu nových hracích prvkov, pretože za predošlé roky neboli kúpené nové hracie prvky ani v roku 2013, 2014 a ani 2015.

Možno by sa mohli kompetentní v Nitre zamyslieť, prípadne podrobnejšie zaujímať ako sa vôbec nakladá s vyčlenenými dotáciami z mestského rozpočtu na MsS Nitra, pretože ani na MsÚ v Nitre nevedia ako sú vlastne spomínané vyčlenené finančné prostriedky použité.

Dúfam, že raz skutočne všetci zbadáme, že tých 50 000 € na rok vyčlenených mestom na údržbu detských zariadení a pieskovísk bude aj reálne viditeľných na kvalite našich detských ihrísk nie len na Klokočine ale v celej Nitre.

Viac o dianí na Klokočine v skupine na FB

Klokočina – problémy obyvateľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.