Autor Pavol Obertáš

Volám sa Pavol Obertáš a som jeden z Vás obyvateľov Klokočiny a občan hrdého mesta Nitra. Som jeden z tých, ktorí nie sú spokojní s doterajším vedením nášho mesta hlavne, čo sa týka nakladania s financiami, či už pri verejných obstarávaniach alebo pri rôznych investičných akciách. Rozhodol som sa informovať obyvateľov mesta či už prostredníctvom sociálnej siete alebo tejto stránky o kvalite a kontrole prevedených prác financovaných z mestského rozpočtu o prístupe k občanovi a zodpovednosti zamestnancov mestských inštitúcií, prípadne iných veciach, ktoré ma zaujímajú ako obyvateľa mesta Nitra. Viac o veciach, ktoré trápia občanov a obyvateľov Klokočiny v skupine na facebooku "Klokočina - problémy obyvateľov".

Primátor Nitry nepostupoval v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s majetkom obce

Dňa 11.2.2020 bola uzatvorená zmluva o pôžičke medzi obchodnými spoločnosťami mesta Nitry, a to medzi Nitrianskymi komunálnymi službami, s.r.o. ako veriteľom a Nitrianskou investičnou, s.r.o. ako dlžníkom. Dňa 6.3.2020 bol medzi uvedenými účastníkmi podpísaný dodatok k zmluve o pôžičke. Celková suma pôžičky bola vo výške 30.000 EUR. Na základe vyjadrenia […]

NÁHODA ALEBO ZÁMER?

Dňa 12.5. 2021 zverejnilo mesto Nitra na svojom webe aj na portáli profesia.sk výzvu na výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/a Strediska mestských služieb. V ten deň som si všimol, že požiadavky na nového zamestnanca sú VŠ vzdelanie druhého stupňa a prax v riadiacej pozícii 5 rokov. Dnes (13.5. […]

Protest prokurátora k protizákonnému parkovaniu zadarmo pre vozidlá poslancov MsZ v Nitre

Keďže som na zasadnutiach zastupiteľstva viackrát upozorňoval vedenie mesta, že parkovanie pre poslancov zadarmo je protizákonné a samozrejme z dôvodu, že mesto nebralo moje upozornenia vážne som najprv podal ako poslanec podnet na Okresnú prokuratúru k preskúmaniu zákonnosti schválenej VZN o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry. Okresná prokuratúra v […]

Máme v Nitre najdrahšieho prednostu z krajských miest?

Nitrianska radnica informovala ešte v januári 2019 cez webové portály , že od 8.1.2019 nastupuje na pozíciu prednostu Ján Odzgan a vystriedal v nej Igora Kršiaka. Citujem vyjadrenie z portálu ( https://nitra.dnes24.sk/zmeny-na-urade-v-nitre-radnica-ma-noveho-prednostu-aj-poradcu-pre-komunikaciu-319011 ) Radnica netají ani plat nového prednostu. Ten má byť nižší ako jeho predchodcu. „Po nástupe na post […]

PRVÝ POZMEŇOVACÍ NÁVRH

Keďže som 3.12.2018 zložil ako poslanec v MsZ v Nitre sľub, bolo samozrejmosťou, že sa začnem trochu podrobnejšie zaujímať o materiály, ktoré ako poslanci dostávame pred každým zastupiteľstvom a zároveň, aby som mal aj prehľad o prerokovávaných veciach, alebo nebol zaskočený nejakým návrhom od kolegov poslancov. Môžem skonštatovať, že 4 […]

Zmluvy k prenájmu HK Nitra

Pre upresnenie faktov sem pridávam verejne dostupné zmluvy k prenájmu zimného štadiónu : 1. prvá zmluva podpísaná 1.7.2011, kde je uvedená cena prenájmu a časti, ktoré sú HK Nitra prenajaté : HK Nitra 1.zmluva 2. dodatok č.1 k zmluve z 1.7.2011 HK Nitra 2.zmluva 3. dodatok č.2 k zmluve z […]