Bellova ul. – kedy sa konečne dočká súvislej opravy?

Moje skúsenosti s Nitrianskou Investičnou ako mestským podnikom som už do jedného článku zhrnul – Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice

Po zverejnení prvého článku ohľadom SO Bellovej ulice sa zrazu zmenil prístup jedného z konateľov Nitrianskej Investičnej až natoľko, že si dovolil ako zamestnanec spoločnosti zriadenej mestom Nitra vykázať občana z kancelárie. Takže ak k nemu príde občan, ktorý sa chce osobne informovať na detaily jednej investičnej akcie, pretože požadovanej odpovede sa nedočkal cez email reagoval asi týmto spôsobom citujem :

Pán Obertáš opustite túto kanceláriu a Vy sa už odteraz objednávajte na návštevy len písomne!

Chcem len poukázať, že ak do mestského podniku Nitrianska Investičná navrhuje primátor konateľov a schvaľuje ich MsZ a navrhne odborníkov, pretože inak to v Nitre ani nejde (občas politické nominácie, ale skutočne iba občas 😀 ) mal by ich poučiť o tom, že sú tu pre občanov. Na takýto neštandardný prístup k občanovi sa na môj podnet spýtal na zastupiteľstve aj viceprimátor Vančo a konateľ reagoval na to, že vraj som ho vyrušil pri obchodnom jednaní, ale v kancelárii na MsÚ nikoho nemal a samozrejme pred vstupom som zaklopal a spýtal sa p. Ondrejíčku či môžem vojsť, ale škoda sa k tomu vracať.

Nesťažujem sa nemám prečo zase som sa len utvrdil, že prílišný záujem okolo tejto spoločnosti nerobí niekomu dobre. Odvtedy komunikujem iba s druhým konateľom tejto spoločnosti p. Refkom, pretože ten nemá problém komunikovať s občanom. Ale rád by som sa vrátil k pointe celého článku. V prvom článku som požadoval od decembra 2016 tieto podklady k dielu :

  • projektovú dokumentáciu k zmluve č. 2974/2016 a kópie všetkých stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k predmetnému dielu
  • vyjadrenie KDI k úsekom, kde sa vyžaduje toto vyjadrenie

Do dnešného dňa som sa ku žiadnemu z požadovaných dokumentov nedostal, pretože ich nemajú ani na Nitrianskej Investičnej, vraj ich schvaľuje KDI, prosím pekne máme 23.4.2017 a od decembra som dostal odpoveď, že vybavovanie povolení má na starosti zhotoviteľ. Pre všetkých, ktorí sú neznalí veci objasním čisto len z laického pohľadu fungovanie mestského podniku Nitrianska Investičná pri tejto investičnej akcii.

Dňa 6.12.2016 podpísalo mesto Nitra zmluvu o dielo s Nitrianskou Investičnou na “Súvislú Opravu (ďalej SO) Bellovej ul.”. Opakujem dátum 6.12.2016 to znamená od tohto dátumu mala Nitrianska Investičná možnosť súťažiť zhotoviteľa pretože ona sama len zastrešuje zmluvne túto akciu nie je samotným realizátorom aj keď sa tak uvádza. Trochu ma zarazilo pár faktov, ako môže obchodná spoločnosť v tomto prípade Nitrianska Investičná  uzavrieť zmluvu s realizátorom akcie so spoločnosťou STRABAG skôr ako uzavrie vôbec zmluvu s investorom mestom Nitra, pretože zmluva medzi Nitr. Inv. bola uzavretá. 24.11.2016 možno maličkosť, ale dielo si objednalo mesto nie Nitr. Inv. tak ako môže uzatvárať zmluvy skôr ako si to zazmluvní mesto? A ako sa šetria mestské financie nebudem radšej ani hovoriť, pretože mimo toho, že k zverejnenej zmluve nebol priložený rozpočet , ktorý som si dodatočne vyžiadal a tu som zistil, že v porovnaní s rozpočtom pre mesto Nitra sa líši jediná položka a to posledná v zmluve s mestom a to “Inžinierska činnosť pri realizácii diela” v sume 4393,75 EUR bez DPH, ktorú si pre mesto Nitra naúčtovala Nitrianska Investičná, takže vlastne to čo táto spoločnosť mala ušetriť pre mesto Nitra doúčtovala k cenovej ponuke fi. STRABAG cenu o 5272,51 EUR s DPH vyššiu a vlastne odčerpala z rozpočtu mesta túto sumu navyše. Čo na to poviete celkom dobrý biznis sa dá rozbehnúť keď viete ako na to? Mesto má zamestnanca, ktorý môže vykonávať stavebný dozor, ale mesto samo sebe nemôže faktúrovať inžiniersku činnosť navyše, takže takto to je všetko čisté a vyúčtované, však rozpočet mesta Nitry znesie takéto “zanedbateľné” položky navyše.

A ako perličku na záver článku dávam do pozornosti termín ukončenia diela je 31.5.2017 máme pomaly koniec apríla realizátor ešte ani len nezačal, dokonca podľa informácií bol už aj písomne vyzvaný, ale zdá sa buď si je realizátor istý, že to všetko stihne v termíne, alebo nikdy nebude dôvod, aby sa uplatnila zmluvná pokuta citujem Čl. X bod 10.1 zmluvy :

Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

Myslíte si, že si niekto z MsÚ uplatní voči vlastnej firme túto zmluvnú pokutu, alebo nebodaj Nitr. Inv. bude mať odvahu vymáhať v prípade nedodržania zmluvných podmienok sankcie voči realizátorovi aj keď je členom vytvoreného konzorcia? Nechajme sa prekvapiť postupom spravodlivosti v Nitre.
Väčšinu občanov to vlastne ani nezaujíma, lebo chcú jedno novú cestu na Bellovej ul., ktorá si už určite zaslúži súvislú opravu.
Nie som odborník som len všímavý obyvateľ tohto mesta, ktorého zaujíma, čo sa deje za naše spoločné peniaze v našej Nitre a toto je môj postreh.

Na záver navrhujem mestu nech zriadi ešte jednu spoločnosť Nitriansku Tunelársku a bude pokoj, alebo taká už funguje? 😉

2 Replies to “Bellova ul. – kedy sa konečne dočká súvislej opravy?”

  1. Smutné, čo sa deje na Slovensku. Slovensko nie je chudobná krajina, práve naopak – bohatá, ale akosi to nevidieť skrz tisícky podvodníkov a špekulantov (aj) napojených na štátne peniaze. Treba pochytať a zavrieť veľkých zlodejov a potom bude dostatok peňazí na nové cesty aj každý mesiac a nie raz za 30 rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.