Časovo obmedzené parkovanie na chodníku

Tento príspevok vychádza z článku – “NEŠŤASTNÉ PARKOVANIE NA KLOKOČINE, ALEBO AJ CHODNÍK BY BOL OBČAS DOBRÝ” a je reakciou na odpoveď z MsÚ v Nitre po mojom zaslaní žiadosti na zváženie časovo obmedzeného státia na chodníku vo vytypovaných a problematických lokalitách na Klokočine. Dňa 25.4.2016 som zaslal na MsÚ email tohto znenia citujem :

Dobrý deň prajem po tel. dohovore s p.Pánským Vás chcem požiadať o riešenie parkovania na chodníkoch na sídlisku Klokočina. Podľa zistení je možné upraviť podľa legislatívy parkovanie na chodníku dopr. značkou. Môj návrh by bol osadiť dopr. značku zákaz státia s časovým obmedzením na uliciach, ktoré sú problematické čo sa týka parkovania a pokutovania MsP. Všetky ulice vyznačené na mapke ( http://www.scribblemaps.com/maps/view/parkovanie_Kloko%C4%8Dina/9s25rVzT2p ) sú odkonzultované MsP, ktorá privíta tento krok zo stany MsÚ. Čo sa týka obytných zón tam je možné riešiť tento problém zriadením dopravnej zóny, kde by bolo tiež časovo obmedzené státie. Všetky informácie k tomuto riešeniu som zhrnul do tohto článku :

https://obertas.sk/nestastne-parkovanie-na-klokocine-alebo-aj-chodnik-by-bol-obcas-dobry/

Samozrejme Vaše prípadné návrhy na ostatné vytypované ulice určite občania ocenia. Vopred ďakujem za odpoveď a kladné riešenie tohto podnetu.
Toľko znenie emailu v názve, ktorého bolo “Podnet na úpravu parkovania na chodníkoch na Klokočine”. Ešte 1.6.2016 po mojej urgencii, či sa daným podnetom niekto zaoberá som obdržal v emaily od p.Bartoša z MsÚ túto odpoveď citujem :

Mám oficiálne stanovisko polície k parkovaniu na chodníkoch :

S ohľadom na rozsah podnetu a najmä z dôvodu jednoznačného a úplného posúdenia možnosti parkovania na chodníkoch je potrebné každý jeden úsek komunikácie potrebne a samostatne posúdiť vykonaním tvaromiestnej obhliadky.

Tak som začal dúfať, ako v rozprávke, že všetko sa v Nitre na dobré obráti a nebodaj dokonca MsÚ a jeho zamestnanci a poslanci sa začnú odborne zaujímať o návrh občana, ktorý mal aspoň ako tak uľahčiť parkovanie obyvateľov vo vytypovaných uliciach a aj na základe odporúčaní MsP zase uľahčiť posúdenie situácie pred založením blokovacieho zariadenia na automobil v prípade porušenia predpisov obyvateľmi Klokočiny.
Viem, že nešlo o žiadny “svetoborný” návrh, ktorý by komplexne riešil parkovanie na sídlisku Klokočina, išlo len o prinesenie pokojného spánku do mysle obyvateľa, ktorý vie čo je to krúžiť po sídlisku a hľadať parkovacie miesto, čo najbližšie k svojmu bydlisku vo večerných hodinách a keď sa mu podarí zaparkovať s malou dušičkou na chodníku na kraji, aby nemusel tŕpnuť, že či si náhodou zrovna jeho auto nevyberie či už “dobroprajný sused” alebo akčný príslušník MsP ako obeť na naplnenie mestskej kasy za porušenie dlhodobo neriešeného problému s názvom PARKOVANIE.

Dňa 11.7.2016 bolo na MsÚ o 13,30 hod. pracovné stretnutie k tomuto podnetu, ktorého som sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť a z tohto pracovného stretnutia. To, že sa k môjmu návrhu vyjadria na tomto stretnutí odborníci (teda aspoň niektorí) pokladám za samozrejmosť a čakal som rôzne typy odpovedí. Aj to som očakával, že veľa úradníkov nemá rado, pokiaľ im je pridávaná robota navyše, mimo ich pracovnej náplne, čo tento návrh predstavoval, pretože bolo treba uskutočniť tvaromiestnu obhliadku osobitne na každú vytypovanú ulicu. Ale to, že z tohto stretnutia vyšlo nasledovné, citujem časť zápisnice z pracovného rokovania to ma naozaj dostalo :

Rokovania sa zúčastnili :

kpt. Mgr. Katarína Stanková – KDI KR PZ Nitra

Ing. Vladimír Konečný – MsP Nitra

Ľuboš Török – poslanec MZ (člen VMČ č.5)

Marta Rácová – poslanec MZ (predseda VMČ č. 4)

Ján Pánský, Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta

Milan Bartoš, Mesto Nitra, odbor komunálnych činností a ŽP

 

Predmet rokovania :
Riešenie možnosti parkovania na chodníkoch na sídlisku Klokočina, vo vymedzenom čase. Parkovanie na chodníkoch bolo navrhnuté riešit na ul. Jedlíkova, Partizánska, Považská, Baničova, Golianova, Borodáčova,  Bizetova.

Uvedené stretnutie sa konalo na podnet p. Obertáša. Problémom, ktorý chce riešit je zlepšenie podmienok parkovania na sidlísku Klokočina, Diely s tým, že navrhuje povoliť čiastočné státie na chodníkoch ul. Jedlíkova, Partizánska, Považská, Baničova, Golianova, Borodáčova, Bizetova a to vo vymedzenom čase, napr. 18,00 — 07,00h, tak aby sa umožnilo parkovanie ľuďom vo večerných hodinách , resp. po príchode z práce.

 

Skutkový stav:

Parkovacích miest na sídliskách je nedostatok, vodiči parkujú často v rozpore s predpismi.

Návrh na riešenie :

Bolo dohodnuté, že sa bude riešiť  možnosť  parkovania  bez  časového  obmedzenia, nakoľko nie je dôvod na časové obmedzenia ak by  parkovanie  na  chodníku  spĺňalo  zákonom stanovené  podmienky.

A prichádzame k jadru veci. Keď čítate v predmete rokovania text, ktorý je zvýraznený hnedou farbou a je z neho jasné, že ide o časovo obmedzené státie a porovnáte to s návrhom riešenia zúčastnených strán vidíte tam ten rozdiel?
Doteraz stále neviem zistiť kto dal takýto návrh riešenia, ktorý absolútne odbočil od prvotného návrhu, ktorý mal preto časovo obmedziť parkovanie na chodníkoch v určitých častiach Klokočiny, aby neboli obmedzovaní chodci cez deň aj preto som navrhoval čas od 20,00 – 07,00 hod., to bol dôvod časového obmedzenia a nie hurá dáme svoj návrh riešenia, ktorý absolútne nič nerieši, nikam sme sa nepohli a ľudia môžu aj napriek akejkoľvek snahe stále len nadávať či už na parkovanie, alebo na MsP.
Návrh bol úplne jednoduchý, dokonca odkonzultovaný aj s MsP v Nitre aj odborníkmi v doprave s radov policajtov, dokonca aj so zamestnancom MsÚ. A po dvoch mesiacoch čakania na to, či tento návrh aspoň z časti prejde aj keď nevyšiel so žiadnej “straníckej dielne” som dostal odpoveď z ktorej som zistil, že vlastne moja snaha bola úplne zbytočné, pretože niekto (a podľa zamestnanca MsÚ) nevie presne kto, ale, že väčšina zmenila celú myšlienku môjho návrhu na niečo, čo by som určite ani ja sám nepodporil, ale zároveň táto pracovná skupina dokázala ako odborne sa dá vykľučkovať z roboty navyše, stačí keď si sadnú “odborníci” dohromady a návrh na “ČASOVO OBMEDZENÉ PARKOVANIE” uzavrú s ich návrhom riešenia, ktorý ani zďaleka nemal nič spoločné s tým čo som navrhoval ja.

Prikladám celú zápisnicu z pracovného rokovania na MsÚ :
Aj keď mám pocit, že po mojom návrhu sa buď začalo robiť všetko preto ako a prečo sa to nedá spraviť, alebo zrazu sa začalo uvažovať do budúcna, že úplnou náhodou práve v týchto navrhnutých častiach mesto vybuduje v dohľadnej dobe parkoviská aj keď neviem z čoho, ale nechajme sa prekvapiť.

K jednotlivým navrhovaným častiam prikladám vyjadrenia kompetentných a môj názor:

JEDLÍKOVA ul.

Jedlíkova parkovanie na chodníku

 • jedná sa úsek ulice medzi ul. Kmeťova a ul. Petzwalova. V tomto úseku ulice sú obojstranné chodníky, pričom je navrhnuté státie na chodníku vpravo, v smere od Kmeťova k ul. Petzwalova. Presný rozsah takéhoto parkovania (dĺžka) bude stanovený s ohľadom na dodržanie rozhľadu v križovatkách, teda vo vzdialenosti 5,0m od hranice križovatky parkovanie možné nebude. Samozrejme bude potrebné nielen osadenie zvislého a vyznačenie vodorovného dopravného značenia, ale aj stavebné úpravy obrubníka chodníka v stanovenej dĺžke a pre potrebu odsúhlasenia dopravného značenia zo strany KDI PZ aj vypracovanie návrhu DZ, ktorý bude riešiť spôsob  státia s ohľadom na šírkové parametre komunikácie. V súvislosti s tým bude potrebné aby boli tieto kroky finančne kryté v rozpočte mesta.
  Môj názor – do dnešného dňa sa parkuje na oboch stranách chodníka, pretože večer nie je kde zaparkovať a mesto potrebuje nájsť financie v rozpočte na túto “nákladnú” investíciu. Myslíte si, že sa niečo v tomto úseku v dohľadnej dobe zmení?

PARTIZÁNSKA ul.

Partizánska parkovanie na chodníku

 • ide o úsek ulice medzi ul. Považská a Zvolenská. Chodník je v styku s vozovkou  na strane penziónu pre dôchodcov, na druhej strane je od  vozovky oddelený pásom cestnej zelene. V úseku pred penziónom je vzhľadom na pohyb obyvateľov penziónu, ktorí majú v mnohých prípadoch ťažkosti s chôdzou, nežiadúce aby na chodníku parkovali autá. V časti medzi Dunajská a ul. Zvolenská by malo byť zrealizované v blízkej budúcnosti nové parkovisko. Preto je táto lokalita neaktuálna pre riešenie parkovania státím na chodníku.
  Môj názorpôvodný návrh bol časovo obmedziť parkovanie na chodníku a nemyslím si, že by v nočných hodinách pobehovali po chodníku obyvatelia penziónu, ktorí majú ťažkosti z chôdzou. To bol dôvod prečo povoliť parkovanie až vo večerných hodinách, aby sa nesťažoval prechod chodcom. A ja len pevne verím, že použité slovné spojenie “by malo byť zrealizované v blízkej budúcnosti nové parkovisko” sa podarí naplniť aj kvôli obyvateľom sídliska Klokočina. Myslíte si, že sa niečo v tomto úseku v dohľadnej dobe zmení a nebudú tam parkovať autá vo večerných hodinách?

POVAŽSKÁ ul.

Považská parkovanie na chodníku

 • jediný možný úsek kde by mohlo byť uvažované o parkovaní na chodníku je úsek medzi ul. Kmeťova a schodiskom k ul. Dunajská. Vzhľadom na parametre, ktoré treba dodržať s ohľadom na križovatku by parkovanie na chodníku mohlo riešiť odhadom max. 4-5 áut. Keďže je výstavba objektu reštauračného typu v tomto priestore neaktuálna, bolo navrhnuté, aby sa radšej finančné prostriedky ktoré by bolo potrebné vynaložiť na zriadenie značenia a stavebné úpravy chodníka, využili na prípravu pre výstavbu parkoviska v priľahlej zeleni. Toto bude príslušné VMČ č.5 prerokovávať na svojom najbližšom zasadnutí, nakoľko je potrebné do návrhu rozpočtu mesta vyčleniť financie na projekt a následne realizáciu parkoviska vrátane stavebných úprav a dopravného značenia.
  Môj názor – áno v súčasnej situácii je pre niekoho vytvorenie 4-5 parkovacích miest, kde aj dnes bez nejakých stavebných úprav parkujú autá asi málo. A ja len pevne verím, že použité slovné spojenie “nakoľko je potrebné do návrhu rozpočtu mesta vyčleniť financie na projekt a následne realizáciu parkoviska vrátane stavebných úprav a dopravného značenia” sa naplní a MsZ naozaj nájde finančné prostriedky na nové parkovisko – termín zatiaľ neznámy. Myslíte si, že sa niečo v tomto úseku v dohľadnej dobe zmení a nebudú tam parkovať autá vo večerných hodinách?

BANIČOVA ul.

Baničova parkovanie na chodníku

 • navrhovaný bol úsek medzi ul. Hviezdoslavova a ul. Novomeského (obojsmerná komunikácia). Na tomto úseku je množstvo križovatiek a preto bolo rozhodnuté, že nie je možné zriadiť parkovanie na chodníku tak, aby boli splnené zákonom stanovené predpisy, najmä rozhľad v križovatkách a neparkovanie v dĺžke 5,0m od hranice križovatky.
  Môj názor – áno v tejto oblasti by bolo určite komplikované riešiť parkovanie na chodníku, nakoľko nie je chodník z oboch strán po celej dĺžke navrhovaného úseku. Beriem v tomto má odborné vyjadrenie pravdu.

GOLIANOVA ul.

Golianova parkovanie na chodníku

 • navrhovaný bol úsek medzi ul. Nedbalova a ul. Petzwalova. Chodník na strane rodinných domom neprichádzal do úvahy, vzhľadom na jestvujúce vjazdy do priľahlých rodinných domov. Parkovanie na chodníku na druhej strane, teda na strane školy, bolo vyhodnotené za nevhodné, nakoľko aj v minulosti VMČ č.4 zastával názor, že s ohľadom na vysoký počet chodcov, hlavne detí, musí zostať chodník prechodný v celej šírke bez obmedzení. Naviac sa pripravuje zmena polohy zastávok pre možnosť zriadenia priechodov pre chodcov medzi zastávkami.
  Môj názor – pracovná skupina asi nejako pozorne nečítala môj návrh nakoľko vôbec som nenavrhoval stranu s rodinnými domami. A to, že parkovanie na strane školy bolo vyhodnotené ako nevhodné vychádza z návrhu odborníkov ja laik som navrhol časovo obmedzené státie, ale niekto si uľahčil prácu a navrhol nepretržité státie, ktoré ani ja nepodporujem a tým pádom zamietnuté a hotovo, ešte to tak, aby prešiel návrh občana – laika.

BORODÁČOVA ul.

Borodáčova parkovanie na chodníku

 • jedná sa o komunikáciu spájajúcu ul. Jurkovičova a ul. Benkova. V časti medzi ul. Jurkovičova a prístupovou komunikáciou k bytovému domu Jurkovičova 8 — 14 by sa z hľadiska priestorového usporiadania nedalo vytvoriť parkovanie na chodníku. V ďalšej časti tejto komunikácie je vybudované parkovisko s pozdĺžnym státím.
  Môj názor – pokiaľ by sa v Nitre chcelo riešiť každé parkovisko samostatne a to ako som žiadal prehodnotiť u každého parkoviska systém státia, pretože nie všetko čo bolo dobré a stačilo pred 10 rokmi pri vtedy platných normách je dobré aj dnes, tak možno by sa začalo uvažovať aj s prípadným zjednosmernením tejto ulice a tak by sa dalo vytvoriť aj oficiálne parkovanie na chodníku, podotýkam časovo obmedzené. Ale samozrejme rešpektujem vyjadrenie odborníkov aj keď nevychádzali z môjho návrhu časovo obmedzeného parkovania.

BIZETOVA ul.

Bizetova ul. parkovanie na chodníkuBizetova 1 parkovanie na chodníku

 • riešil sa priamy úsek ulice od ul. Kmeťova. Je tu iba jednostranný chodník a vzhľadom na šírkové parametre chodníka a vozovky nie je možné   zriadiť parkovanie na chodníku. Bolo však navrhnuté, aby sa chodník rozšíril na úkor zelene o 1,0 m čím by sa šírkové parametre upravili tak, aby bolo možné zriadiť parkovanie na chodníku. Uvedené si VMČ č.4 prijal za svoje a bude presadzovať do návrhu rozpočtu vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na tento účel. Časť pozemku vedľa jestvujúceho chodníka v úseku medzi ul. Kmeťova a bytovým domom Bizetova 1-11 je vo vlastníctve súkromnej osoby.
  Môj názor – pracovná skupina asi nejako pozorne nečítala môj návrh nakoľko ul. Bizetovu som vyznačil po celej dĺžke až dole a chodník tam je z oboch strán vo vyznačenom úseku, takže časovo obmedzené parkovanie na chodníku, kde sa parkuje už dnes by nebolo problematické zriadiť, ale kde nie je vôľa tam to nejde. A ja len pevne verím, že použité slovné spojenie “Uvedené si VMČ č.4 prijal za svoje a bude presadzovať do návrhu rozpočtu vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na tento účel.” sa naplní a naozaj sa nájdu finančné prostriedky na tento účel – termín zatiaľ neznámy. Návrh, ktorý som predložil nevyžadoval žiadne veľké investície, ale keď si niekto myslí, že bez väčších finančných prostriedkov to nepôjde, nedá sa “svietiť”.Myslíte si, že sa niečo v tomto úseku v dohľadnej dobe zmení a nebudú tam parkovať autá vo večerných hodinách tak ako doteraz?

Toľko zhrnutie návrhu z môjho pohľadu, ktorý skončil tak ako skončil dá sa povedať, že do “stratena”, pretože nemal podporu odborníkov, zúčastnených strán, vyšiel od občana a vlastne si to už na začiatku upravili tak, aby to bolo viac menej nepriechodné, z heslom ” Aj keď sa v Nitre chce aj tak sa nedá”, želám všetkým pevné nervy a príjemné parkovanie na sídlisku Klokočina. Podľa niektorých obrázkov vidíte sami, že sa v daných úsekoch parkuje aj keď to tam nie je povolené, chcel som aspoň trochu pomôcť občanom aj MsP, bohužiaľ nevyšlo to.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.