Čomu sa venujem

Pracujem v jednej súkromnej správcovskej spoločnosti. Toto povolanie je zároveň aj mojou záľubou, keďže od roku 2007 som sa začal venovať “domovníčeniu”. Najprv som bol zvolený na bytovom dome Mikovíniho 16 kde aj bývam do funkcie zástupcu vlastníkov bytov. Po roku pôsobenia v tejto funkcii sa nám podarilo obnoviť náš bytový dom ( bohužiaľ kvalitu prevedenia som v tej dobe nevedel ovplyvniť). Postupne som začal spoznávať vzťahy medzi susedmi a taktiež som pochopil k čomu na dome slúži správca. Táto skúsenosť ma postupne utvrdzovala v tom, že pokiaľ sa nebudem starať o naše peniaze Ja ako zástupca vlastníkov v spolupráci s ostatnými susedmi, tak nikto iný to za nás robiť nebude. A tak sme v roku 2009 v spolupráci s ostatnými vlastníkmi zmenili správcu nášho bytového domu a Ja som si začal uvedomovať, že toto je to čo by som chcel robiť. Zabezpečovať a udržiavať pohodu bývania a chod domu pre ostatných vlastníkov bytov tak, aby mohli povedať, že “Áno to je ten človek, ktorý sa zodpovedne stará o náš dom a naše financie.” V roku 2011 ma oslovil môj priateľ a spolužiak, že u nich na dome majú problém zo zástupcom vlastníkov a nevedia sa dohodnúť na človeku, ktorý by túto funkciu vykonával za celý dom. Bol som pozvaný na schôdzu vlastníkov bytového domu Čajkovského 13,15,17,19 a tam som sa prvý krát predstavil neznámym ľuďom s tohto bytového domu aj z mojou predstavou vykonávania funkcie zástupcu vlastníkov. A keďže pri hlasovaní o mojom zvolení zavážili aj ohlasy ľudí, ktorí videli moju odvedenú prácu na Mikovíniho 16 tak som bol zvolený oficiálne ako nový zástupca vlastníkov tohto bytového domu kde som ani nebýval. Možno sa poniektorí začudujú ako je to možné, ale vždy som sa snažil aj ľuďom na cudzích domoch pomôcť a podať pomocnú ruku aj keď to nebolo v mojej náplni. Takže aj svojou ochotou aj získanými skúsenosťami pôsobím do dnešného dňa ako zástupca vlastníkov na týchto bytových domoch :

Mikovíniho 16

Čajkovského 422/13,15,17,19

Štúrova 67