Daň za psa v Nitre, alebo čo vlastne mesto robí pre psíčkarov?

Aj vďaka neustálym debatám v skupine Klokočina – problémy obyvateľov , kde sa ľudia dožadovali informácií typu, kde končia vybrané peniaze z dane za psa som požiadal MsÚ v Nitre o informácie k otázkam, ktoré by mohli ľudí zaujímať, hlavne teda majiteľov psov. Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.
Správca dane (mesto Nitra) určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

Oslobodenie od dane za psa ak je držiteľom psa:

 • nevidiaca osoba
 • bezvládna osoba
 • držiteľ preukazu ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP) a ťažko zdravotne postihnutý so sprievodom (ŤZP/S)
 • osamelo žijúci dôchodca

* Ak takáto osoba drží viac psov, ktorí sú predmetom dane za psa, od dane je oslobodený iba jeden z držaných psov.

 • 50 % zníženie dane za psa, získaného z nitrianskeho útulku pre zvieratá, jeho prvému vlastníkovi alebo držiteľovi na základe potvrdenia vydaného regionálnym centrom Slobody zvierat v Nitre.

Takže tu sú moje OTÁZKY a zároveň odpovede na ne poskytnuté p.Mgr. Vladimírom Petríkom z odboru miestnych daní a poplatkov a p.Ing. Jozefom Stančíkom z odboru komunálnych činností a životného prostredia :

 1. Aký počet psov je evidovaných v meste Nitra k dnešnému dňu?
ODPOVEĎ :
MsÚ Nitra k dátumu 05.06.2016  eviduje 5779  psov držaných na území mesta Nitry

2. Aký príjem má mesto Nitra ročne z dane za psa, resp. koľko bolo vybraných financií z dane za psa v roku 2014,2015,2016?
ODPOVEĎ :
Príjmy z dane za psa :
rok 2014                                                                            72 639 eur
rok 2015                                                                            69 707 eur
rok 2016 (zatiaľ úhrady k dátumu 05.06.2016)   62 203 eur

3. Koľko financií bolo investovaných v roku 2014, 2015,2016 do psích výbehov a ich opráv?
ODPOVEĎ :
Náklady na psie výbehy :
rok 2014                                                                            4525,40 eur
rok 2015                                                                            3144,00 eur
rok 2016                                                                            2000,00 eur

4. Aké opatrenia má mesto prijaté, aby obyvatelia museli nahlásiť a zaevidovať psa v meste Nitra?
ODPOVEĎ :
Opatrenia na zaevidovanie psa, mesto Nitra postupuje v zmysle zákona č.282/2002 Z.z.

§ 3
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
(2) Evidenciu vedie obec.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
f) úhyn psa,
g) strata psa.
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3, 50 eura, vydať náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

5. Na čo všetko sú použité dane vybrané z poplatku za psa?
ODPOVEĎ :
Použité dane za psa – z rozpočtu mesta sú vyčlenené finančné prostriedky okrem nákladov na psie výbehy na PVC materiál pre psov, opravy vandalmi poškodených prekážok, oplotení vo výbehoch pre psov, zákazové značky a tabuľky, vrecká na psie exkrementy, podpora útulku zvierat, vývoz psích exkrementov, čistenie mesta od neuprataných psích exkrementov

6. Ako často sa robí pravidelná kontrola výbehov a ich technického stavu a kto zodpovedá za technický stav výbehov?
ODPOVEĎ :
Kontrola výbehov sa robí priebežne pri dopĺňaní vreciek na psie exkrementy. Zodpovedná osoba p.Ing. Jozef Stančíkreferent pre poľnohospodárstvo.

7. Kde plánuje mesta Nitra v roku 2016 vybudovať nové psie výbehy?
ODPOVEĎ :
Podľa našich informácií je požiadavka na mesto na zriadenie nových výbehov na Čermáni a Klokočine. Výber plochy je riešený na útvare hlavného architekta.

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY K TÉME PRIDANÉ 17.6.2016 :

8. Koľko výbehov pre psov je v evidencii mesta Nitra?

ODPOVEĎ :
V evidencii mesta Nitry je 6 výbehov pre voľný pohyb psov.

9. V ktorých lokalitách konkrétne sa nachádzajú všetky evidované výbehy v meste Nitra poprosím o uvedenie ulíc?

ODPOVEĎ :
Výbehy sa nachádzajú v týchto lokalitách: Klokočina, Diely, Staré mesto, Chrenová na uliciach Kmeťova, Murániho, Pražská, Parkové nábrežie, Tr.A.Hlinku a Vihorlatská

10. Aká suma z príjmov z dane za psa bola celkovo použitá za roky 2015 a 2016 na všetky služby pre psov a psíčkárov t.j. ako uvádzate v predchádzajúcej odpovedi – na PVC materiál pre psov, opravy vandalmi poškodených prekážok, oplotení vo výbehoch pre psov, zákazové značky a tabuľky, vrecká na psie exkrementy, podpora útulku zvierat, vývoz psích exkrementov, čistenie mesta od neuprataných psích exkrementov. K tomuto požadujem rozpis prác a faktúrovanú sumu?

ODPOVEĎ :
Suma použitá v roku 2015:

Psie výbehy – údržba:

 • 993 € – oprava výbehov Pražská, Murániho
 • 785 € – oprava výbehov Parkové nábrežie, Murániho
 • 780 € – oprava bránok vo výbehoch Vihorlatská, Tr.A.Hlinku
 • 1075,20 € – oprava prekážok Tr.A.Hlinku, Vihorlatská

Zákazové značky :

 • 180 € – nálepky „Prosíme psov…“
 • 1123 € – Zákazové značky „Vstup so psom zakázaný“
 • 542 € – brožúra o chove psa
 • 24 € – nálepky telefónny kontakt

Ostatné :

 • podpora útulku – 700 €
 • vývoz psích exkrementov – 3633,20 €
 • odchyt túlavých zvierat – 9953 €

Suma použitá v roku 2016 do 10.6.2016:

Psie výbehy :

 • údržba: 960 € – oprava bránok a pletiva Kmeťova a prekážok Murániho
 • Zákazové značky 1108 € – Zákaz vstupu so psom
 • vývoz psích exkrementov – 1170 €

Upozorňujeme, že tieto sumy sú použité z celkového rozpočtu mesta Nitry, podiel z dane za psa je pre nás neznámy. Rovnako, ako sa nedá vyčísliť konkrétna suma za čistenie mesta z jej celkovej sumy.

Čo dodať na záver tohto príspevku, keď si zhrnieme, že mesto vyberie ročne okolo 70 000 eur na daniach za psa ale z týchto peňazí NEINVESTUJE do vybavenia a potrieb pre psíkov ani len 1/3 z vybranej čiastky tak sa pomaly prestávam čudovať psíčkarom, ktorí nadávajú na mesto, že síce si platia 50 eur/ročne za psa v meste, ale mesto pre ich štvornohých miláčikov nič nerobí, pretože podľa týchto údajov, ktoré som dostal z MsÚ asi bude na tom niečo pravdy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.