Facka slobode prejavu v Nitre, alebo naozaj už len toto trápi VMČ 4 ?

Zápisnice zo zasadnutí výboru mestskej časti (ďalej VMČ) sú dokumenty, ktoré aj napriek tomu, že žijeme v roku 2016 kedy ostatné mestá nemajú problém so zverejnením väčšiny dokumentov tak v Nitre problém oficiálneho zverejňovania zápisníc z VMČ pretrváva. Niektorí poslanci majú veľký problém zverejniť zápisnice zo zasadnutí výborov lebo rokovací poriadok ešte z „roku pána“ im to neumožňuje a nie je toho poslanca, ktorý by nedajbože dal návrh na zmenu, aj keď zápisnice sú pravideľne umiestňované do informačných vitrín, čo je vlastne v rozpore s rokovacím poriadkom VMČ, ale nečudujme sa sme predsa v Nitre. Trochu divné, že v roku 2016 má problém niekto z 31 poslancov dať návrh na zmenu rokovacieho poriadku výborov mestských častí. Musíte pochopiť ľudia, že ako nie je vôľa zmeniť rokovací poriadok v Nitre, čo sa týka zverejňovania zápisníc tak nie je žiadna viditeľná snaha umožniť verejnosti byť na celých zasadnutiach VMČ to znamená návrh strany SMER na neverejné zasadnutia VMČ tak ako prešiel v roku 2015 vyhovuje zjavne všetkým 31 poslancom MsZ. Darmo sa tu niektorí poslanci hrajú na nezávislých a iní na „závislých“ teda straníkov. Všetkým proste vyhovuje to, že občania ich NEOBŤAŽUJÚ A NEZDRŽUJÚ svojou prítomnosťou počas celého zasadnutia VMČ.
Áno vážení obyvatelia je tomu bohužiaľ tak sme v Nitre tak si na to zvyknime aspoň do najbližších komunálnych volieb nám zostáva spoliehať sa na zvolených zástupcov – poslancov, samozrejme bola to naša voľba musíme si niesť následky.

Ale aby som prešiel k jadru veci zaslal som žiadosť poslankyni Mgr. Dominike Tekéliovej za VMČ 4 s týmto znením citujem :

Chcel by som požiadať, aby v zápisniciach z VMČ 4 bolo uvedené menovite kto hlasoval ZA, kto PROTI, kto sa ZDRŽAL k jednotlivým bodom tak ako na zasadnutiach MsZ.

Poviete si jednoduchá požiadavka, ktorá nič nerieši, ale aspoň človek vie, kto ako hlasuje, veď sa píše, že každý poslanec má hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Tak som chcel len jedno pokiaľ sa tak naozaj hlasuje aj v Nitre nech to je jasne uvedené aj v zápisnici, keďže na celom zasadnutí sa občan vďaka vydarenému návrhu SMERu nemôže zúčastniť. V rokovacom poriadku MsZ (Mestského zastupiteľstva) je toto uvedené a predpokladal som, že tak ako všetci sľúbili pred voľbami, že budú všetko robiť transparentne a pravdivo informovať občanov o dianí v meste Nitra a v zastupiteľstve, tak nebude mať s týmto dotazom nikto z poslancov a členov VMČ 4 žiadny problém veď išlo doslova o to vedieť ako kto hlasuje aj na zasadnutiach VMČ, keďže sa v Nitre ako občania – voliči nemôžme zúčastňovať celého zasadnutia.
Po zasadnutí VMČ 4 som obdržal zápisnicu, kde na moju požiadavku bolo konštatované jasné vyjadrenie citujem :

Mgr. Tekeliová tlmočila požiadavku občana na vyznačovanie menovitého hlasovania členov VMČ v zápisnici. VMČ informuje, že takáto požiadavka nemá oporu v Rokovacom poriadku výborov v mestských častiach. 

Samozrejme prečo by toto mal výbor schváliť, keď im to rokovací poriadok neukladá, prečo by sa malo niečo meniť, čo by znamenalo len ďalšiu transparentnosť v zasadaní VMČ, ešte to tak. Môžem byť vôbec rád, že na môj návrh schválilo VMČ 4 to, že sa menovite uvádza, kto bol na zasadnutí VMČ prítomný alebo neprítomný, prípadne kto sa ospravedlnil.

A to bolo asi maximum, čo sa aktívnemu občanovi, ktorý sa zaujíma trochu viac ako rozhodujú poslanci a členovia VMČ 4 za jeho volebný obvod v období 2014 – 2018 podarilo presadiť,  viac nemožno očakávať práve preto, že už samotné upozorňovanie na niektoré fakty či uznesenia z mojej strany priniesli jednu jedinú vec a to, že VMČ 4 na svojom zasadnutí dňa 13.6.2016 dokázalo zamietnuť môj návrh na vyznačovanie menovitého hlasovania členov VMČ v zápisnici a to aj z dôvodu objektívnej zodpovednosti, ale pre mňa je „čerešničkou na torte“ to, že napriek všetkým problémom, ktoré na sídlisku Klokočina treba riešiť si našlo VMČ 4 svoj drahocenný čas na to, aby do zápisnice JEDNOHLASNE schválili toto znenie a predsedkyňa VMČ 4 p.Rácová to tak ako hovorí rokovací poriadok podpísala citujem znenie textu a prikladám aj časť zápisnice, aby som nedajbože nebol krivo obvinený :

  • Stanovisko VMČ č. 4 k vyjadreniam p. Obertáša na sociálnych sieťachinternetových stránkach na adresu Výboru mestskej časti č. 4 Klokočina a jednotlivých jej členov. VMČ č. 4 sa ostro ohradzuje voči nepravdivým, skresleným, zavádzajúcim informáciám a ohováraniu, ktoré p. Obertáš sústavne uverejňuje na sociálnych sieťach a internetovej stránke.   Toto stanovisko bolo prítomnými odsúhlasené jednomyseľne

Zasadnutia VMČ sa zúčastnili: RNDr. M. Rácová, F. Hollý, Ing. M.Dovičovič, Mgr. P.Ajdariová, Ing.J. Buršáková, Mgr. D.Tekeliová, Ing.arch. J.Císar, Mgr. K. Petrášová, Mgr.Ľ.Svitač, PhDr. M. Valábiková, M. Vašinová

Tak a teraz už len budem rád, keď mi niekto vysvetlí, prečo menovaní vynaložili toľko námahy, úsilia a svojho drahocenného času na to, aby riešili, čo napíšem, alebo nenapíšem na sociálnu sieť, alebo web, namiesto toho, aby sa začali radšej riešiť dlhodobo neriešené problémy, ktoré by boli určite podstatnejšie ako moje vyjadrenia.
Pokiaľ mali potrebu skloňovať v zápisnici zo zasadnutia, ktorá ide do všetkých informačných tabúľ na sídlisku moje meno, ako občana podotýkam občana nie verejne činnej osoby – poslanca a znenie mojich príspevkov, alebo článkov, ktoré nepublikujem do novín, nedávam do TV, len ich ako môj názor prípadne konštatovanie uverejním v skupine na FB s názvom „Klokočina – problémy obyvateľov„, prečo ma neprizvali na zasadnutie majú na to v zmysle rokovacieho poriadku právo,  alebo prečo ktorýkoľvek poslanec, alebo člen VMČ 4 nevyjadril svoj názor na tento veľký a zásadný problém Klokočiny rovno v skupine na FB pred všetkými, ktorí čítajú príspevky?

Pokiaľ prišlo k naplneniu týchto podľa mňa krivých obvinení, že podľa 11 členov VMČ 4 svojimi slobodnými, otvorenými  a častokrát mne vlastným spôsobom prezentovanými názormi som podľa nich jednohlasne uverejňoval ako píšu nepravdivé, skreslené, zavádzajúce informácie a ohovárania, prečo sa nikto z nich nevyjadril, neoponoval mi, prípadne mi nevyvrátil moje tvrdenia, alebo konštatovania?
Bol by som veľmi rád keby mi vysvetlili to jednohlasné hlasovanie hlavne Tí čo nie sú na facebooku, ale aj Tí čo tam sú, ale bez toho, že by mali dôvod zahlasovať jednohlasne zdvihli ruku.  Nie som si vedomý a to prehlasujem verejne, že by som akokoľvek poškodil členov VMČ 4 – Klokočina menovite týchto členov z radov obyvateľov :

Ing.arch. J.Císar, Mgr. K. Petrášová, Mgr.Ľ.Svitač, PhDr. M. Valábiková, M. Vašinová

Čo sa týka poslancov ak je raz niekto verejne činná osoba a vzhľadom na ich dobrovoľné rozhodnutie o vstupe do politiky, musia vyjadrenia na ich adresu, ktoré ich samozrejme nijako vulgárne neurážajú, ale skôr sú to vyjadrenia k ich činnosti, alebo prípadne nečinnosti strpieť. Zdá sa, že pri mojich vyjadreniach im asi tá trpezlivosť došla, aj keď neviem prečo. Bohužiaľ pre mňa osobne je to len ďalší výsmech demokracii v Nitre, pretože predkladanie skutkových tvrdení a tiež hodnotiacich úsudkov je len realizáciou práva na slobodu prejavu.

Sloboda prejavu je zakotvená v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a možno ju obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Sloboda prejavu je tiež zakotvená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 10, ktorý stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice.

Drahí susedia dnes sa ohradzujú poslanci a členovia VMČ 4 proti mojim názorom a vyjadreniam a zajtra zase budú riešiť v zápisnici možno zrovna Vaše vyjadrenia, alebo Váš slobodný názor na ktorý máte právo. Nemyslíte si, že poniektorí majú pocit, že spolu so získaním poslaneckého mandátu začínajú byť NEDOTKNUTEĽNÍ a pomaly, ale isto sa snažia občanom upierať ich ústavné práva aj formou takýchto nepravdivých, skreslených, zavádzajúcich informácií a ohováraniu aké uverejnilo VMČ 4 v zápisnici na moju osobu.

Pýtam sa na záver platí v Nitre ešte demokracia a ústavné právo, keďže sa zrušili verejné zasadnutia VMČ, zápisnice z nich sú len na vyžiadanie a mimo riešenia problémov sídliska majú niektorí ešte čas aj verejne riešiť vyjadrenia občana na sociálnej sieti a na internetových stránkach? Čo bude  nasledovať ďalej za tento článok 😀 ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.