Hľadá sa prokurista Nitrianskej Investičnej podmienka nesmie robiť za minimálnu mzdu

Spoločnosť Nitrianska investičná, s.r.o. je mestská spoločnosť, ktorej zakladateľom a 100% vlastníkom je mesto Nitra. Spoločnosť bola založená dňa 13.2.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva. Sídlo spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je v budove Mestského úradu v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

Či je táto spoločnosť pre mesto Nitra ozaj potrebná a nenahraditeľná aj v tejto dobe to vie len primátor a pár vybraných ľudí. My ostatní nezaujatí si o tom myslíme svoje. Možno v minulosti keď sa zakladal južný priemyselný park, získavala sa štátna dotácia na realizáciu napojenia PP Sever z R1 aby pritiahla do mesta viacero investorov mala určite svoje opodstatnenie a jej konatelia boli pracovne vyťažení. Či je tomu tak aj dnes to nechcem posudzovať ako sa hovorí koľko ľudí toľko názorov a rovnako tie nominácie na pozície konateľov k tomu sa mi neprináleží vyjadrovať sa.

Dňa 7.12.2015 zverejnila Nitrianska investičná, s.r.o. na svojom webe výzvu na výberové konanie na pozíciu prokuristu tejto firmy (teraz ju súbežne s výkonom prednostu MsÚ vykonáva p. Kršiak) a táto výzva tam je ešte aj dnes. Podmienky, ktoré by mal spĺňať uchádzač na túto pozíciu boli zhrnuté do krátkeho textu ( tu ).
Dňa 18.12.2015 zaslal všetky požadované doklady so žiadosťou aj jeden z troch záujemcov o túto pozíciu, bývalý konateľ Nitrianskej Investičnej, bývalý člen Mestskej Rady, bývalý člen dozornej rady Nitrianskej investičnej vo volebnom období 2010-2014, ale aj bývalý kandidát na poslanca do MsZ za nezávislých poslancov v rámci komunálnych volieb v roku 2014.

Po dlhom čakaní obdržal dňa 14.3.2016 odpoveď podpísanú obidvomi konateľmi tejto spoločnosti p. Refkom a p .Pillajom.

Odpoved z NI - 1

A teraz prichádza to prečo som vlastne začal písať tento článok. Dotyčný uchádzač predložil spolu so žiadosťou aj motivačný list ( tu ) kde bolo uvedené čestné prehlásenie tohto znenie :

Pevne verím, že budem prínosný pre danú mestskú spoločnosť. Rovnako čestne prehlasujem, že som ochotný pracovať za minimálnu mzdu, čím ušetrím rozpočtové náklady pre spoločnosť z hľadiska mzdových prostriedkov.

Laicky a jednoducho zhrnuté: Tak obyvateľ Nitry (záujemca o pozíciu) ponúkne mestu, že bude pracovať za minimálnu mzdu na pozícii prokuristu a mesto Nitra, respektíve predstavitelia jej 100% dcérskej spoločnosti , konkrétne členovia výberovej komisie ho nevyberú aj keď spĺňa všetky požadované kritériá a bol jedným z uchádzačov na danú pozíciu. Otázka je prečo a prípadne na koho pokyn to výberová komisia pre posúdenie žiadostí v zložení : p. Pillaj (konateľ spoločnosti), p. Refka (konateľ spoločnosti – KDH), pán prednosta Kršiak (prokurista spoločnosti), pán poslanec Varga (člen dozornej rady spoločnosti – SMER) spravila?

Keďže som mal v rukách všetky podklady od uchádzača, ktorý aj z dôvodu, aby tento článok nevyznel ako jeho osobná zaujatosť, nechcel, aby jeho podpis a meno figurovalo na zverejnených dokumentoch (jedná sa o fyzickú osobu), požiadal som prednostu MsÚ p.Kršiaka podľa zákona 211/2000 Z.z. o informáciu k  nasledujúcej otázke :

Kedy prebehlo výberové konanie na prokuristu Nitrianskej Investičnej, kedy sa robili pohovory na túto pozíciu a koľko uchádzačov zaslalo žiadosti, kde bola výzva zverejnená, kto bol vo výberovej komisii a aké sú výsledky tohto výberového konania?

V zákonnej lehote som z MsÚ obdržal túto odpoveď citujem :

  • ponukové konanie prebehlo v mesiaci 12/2015. Zverejnené bolo od 8.12.2015 v týždenníku ECHO, na webovej stránke spoločnosti a na úradnej tabuli mesta Nitry. Uzávierka žiadosti bola 30.12.2015 do 12.00 hod.
  • žiadosti predložili 3 uchádzači
  • zloženie komisie pre posúdenie žiadostí: p. Pillaj (konateľ spoločnosti), p. Refka (konateľ spoločnosti), p. Kršiak (prokurista spoločnosti), p. Varga (člen dozornej rady spoločnosti)
  • vyhodnocovacia komisia žiadosti preskúmala, pričom z dôvodu, že žiadosti nezodpovedali predstave komisii pre danú pracovnú pozíciu nevybrala žiadneho z uchádzačov ako úspešného (podľa vyjadrenia dotyčného uchádzača  BEZ USKUTOČNENIA POHOVOROV)
  • spoločnosť zváži vyhlásenie nového ponukového konania na uvedenú funkciu

A prichádzame teraz k jadru veci ako je možné, že v odpovedi uchádzačovi, ktorý spĺňa všetky predpoklady a dokonca sa rozhodol pracovať za minimálnu mzdu napíšu dvaja členovia komisie túto časť odpovede citujem “S poľutovaním oznamujeme, že sme Vás pre danú pozíciu aj napriek Vašim znalostiam a skúsenostiam nevybrali.” A ja obdržím odpoveď, (od prednostu MsÚ Nitra, tiež člena výberovej komisie) – že žiadosti nezodpovedali predstave komisii pre danú pracovnú pozíciu.
S trochou naivity sa pýtam, ak človek, ktorý v rámci tejto spoločnosti vykonával vyššiu pozíciu s pozitívnymi výsledkami pre mesto Nitra, podá žiadosť na výkon funkcie s nižšou pozíciou, kde má všetky skúsenosti a predpoklady týkajúce sa chodu tejto spoločnosti, čo de facto potvrdili aj dvaja členovia komisie oficiálne vo svojom liste a rozhodol sa vykonávať túto pozíciu za minimálnu mzdu tak mi zostáva jediná otázka –  O čo ide?  Má niekto z vládnucej väčšiny o niečo obavu?  Bojí sa niekto, aby nebolo vidieť do tých pomyselných kariet a ich rozohratých “politických hier”?
Viem len jedno pokiaľ sa všetko v Nitre bude prispôsobovať politike, vybraným osobám politického života, tak sa nikdy naše mesto nebude môcť nazývať transparentné mesto a nikdy sa tu neušetrí ani euro, pokiaľ väčšina vecí bude pri schválení podliehať politickej vôli (svojvôli).

Samozrejme toto je len môj pohľad na túto vec, nie každý sa s ním musí stotožniť,ale myslím si, že nikto nezabudne na staré známe billboardy :

4df6965080a2c9092e31c451a3de808c

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.