KEĎ OKRESNÁ PROKURATÚRA ROZHODNE V PROSPECH OBČANA, ALEBO AKO SI MESTO NITRA DOVOLILO KONAŤ NEZÁKONNE

Keď má už občan dosť tých nepravostí čo sa v Nitre dejú a verte, že je toho dosť len bežný občan má „zviazané ruky“, aby mohol tieto neprávosti stopnúť, tak mu zostáva obrátiť sa jedine na Okresnú prokuratúru. Dokonca niektoré veci sú verejné tajomstvo, ale tí čo by ich mali riešiť z pozície poslancov MsZ v Nitre tí ich akože prehliadajú, bohužiaľ. Tak ako som popísal v článku „Keď sa v Nitre môže porušiť aj VZN kvôli krátkosti času, alebo ako neplatí jeden meter na všetkých“ mesto Nitra zlegalizovalo 4 vyhradené parkovacie boxy pre právnickú osobu na Štefánikovej ul pred VÚB-kou aj keď si bolo vedomé porušenia VZN. Keďže mi to ako občianskemu aktivistovi prekážalo, že mesto VEDOME porušuje VZN schválenú mestským zastupiteľstvom v Nitre podal som dňa 12.6.2017 podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mesta Nitra na Okresnú prokuratúru. Samozrejme poslanci za uvedenú mestskú časť sa zmohli jedine na to, aby požiadali MsÚ o vyjadrenie prečo tak bolo učinené bez ich vedomia, ale nikto to samozrejme ďalej neriešil, veď na čo si špiniť ruky. Do dnešného dňa pravdepodobne VMČ Staré Mesto vyjadrenie MsÚ nedostalo a ani nedostane, prečo je tomu tak, lebo mesto VEDOME porušilo VZN takže nemalo by sa čím obhájiť.
Prokuratúra má na preskúmanie lehotu 60 dní a dňa 10.8.2017 mi bolo doručená odpoveď z Okresnej prokuratúry ( odpoveď ).

Okresná prokuratúra skonštatovala, že rozhodnutie mesta bolo prijaté v rozpore s VZN č.3/2016 a podala na mesto Nitra protest prokurátora, kde navrhla napadnuté rozhodnutie mesta zrušiť. Čo z toho vyplýva, že táto investičná akcia, ktorá nebola schválená ani MsZ v Nitre a o ktorej nevedel ani VMČ Staré Mesto bola aktivita niekoho vyššieho, kto si dovolil z pozície moci prísť a ako mi povedal dotyčný úradník,keď som sa ho spýtal, prečo o tejto akcii nikto z poslancov nevedel citujem „Viete p. Obertáš môj nadriadený je pán primátor a keď mi primátor povie, že treba spraviť toto tak to musím spraviť“. Táto odpoveď úradníka MsÚ, kde celá táto akcia začala mi stačila k tomu, aby som sa začal o túto investičnú akciu zaujímať trochu viac. Je bežné, že si môže dovoliť nariadiť takéto akcie štatutár mesta aj s vedomím, že bude porušená VZN mesta, alebo je to možné len v Nitre? Tam kde boli už pred tým vybudované parkovacie miesta a namiesto vybudovania niekoľko parkovacích miest navyše, čo ozaj nevytrhlo tŕň z päty obyvateľom Nitry a z toho ešte 4 vyhradené parkovacie miesta boli určené pre inú právnickú osobu mohlo mesto radšej spraviť pás pre cyklistov. Ako správne poznamenal obyvateľ Nitry Heňo Varga citujem „Súčasný trend je autá vytláčať mimo centier miest, aby ich nahradila napríklad cyklodoprava. A čo urobí mesto Nitra? Tam, kde môže vytvoriť podmienky na zníženie počtu áut, radšej rozšíri parkovisko a pozve tak priamo do centra mesta áut ešte viac.

Po obdržaní odpovede od Okresnej prokuratúry som okamžite požiadal o odpoveď aj MsÚ v Nitre. Dňa 28.8.2017 som obdržal do emailu túto odpoveď citujem :

Obdržali sme protest prokurátora, ktorý toho času prerokovávame.

Parkovacie miesta vyhradené pre Grand hotel Sole budú zrušené k 1.9.2017 a následne bude dopravné značenie demontované a odstránené.

A áno vážení obyvatelia hneď začiatkom septembra bolo zvislé dopravné značenie, ktoré určovalo 4 vyhradené parkovacie boxy pre právnickú osobu demontované a vodorovné dopr. značenie (čiary) boli ešte 4.9.2017 manuálne pretreté štetcom a šedou farbou pracovníkom nemenovanej firmy bez vedomia správcu ciest t.j. strediska mestských služieb. Toto Kocúrkovo zvané Nitra pokračovalo, pretože som požadoval písomné rozhodnutie o riešení podnetu a postupe MsÚ voči protestu prokurátora. Tak na veľa som dostal oficiálne rozhodnutie z MsÚ, kde bolo uvedené citujem :

  1. Podľa ustanovenia § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z. v spojení s ustanovením § 69 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra č. Pd 155/17/4403-8 zo dňa 9.8.2017  v y h o v u j e.

 

  1. R u š í rozhodnutie Mesta Nitry vydané podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách č. OKČaŽP-4274/17-006 zo dňa 11.5.2017, doručené účastníkovi konania dňa 18.5.2017, právoplatnosť nadobudlo dňa 2.6.2017, ktorým Mesto Nitra rozhodlo o povolení na užívanie verejného priestranstva pre žiadateľa RESTAURANT LV, s.r.o., IČO: 46555625, sídlo: Sv. Michaela č. 4, Levice, konkrétne sa jednalo o vyhradenie štyroch parkovacích miest.

Takže mesto priznalo, že NEZÁKONNE vydalo rozhodnutie bez toho, aby k vyhradeniu parkovacích miest udelil súhlasné stanovisko výbor mestskej časti, v územnej pôsobnosti ktorého sa vyhradenie parkovacieho miesta požaduje, tak ako to ustanovuje § 5 odsek 1 písmeno c) VZN č. 3/2016.
A pre mňa je najlepšie na záver, že ak si niekto požiada o vybudovanie 4 ks vyhradených parkovacích boxov v roku 2017 a zaplatí si za ne tak je trochu divné že po 3 mesiacoch sám požiada MsÚ Nitra o ich zrušenie citujem časť textu odpovede :

V uvedenej lehote Mesto Nitra neobdržalo od spol. RESTAURANT LV s.r.o. vyjadrenie k obsahu prostestu, avšak pred samotným rozhodnutím o proteste prokurátora bola Mestu Nitra doručená žiadosť o zrušenie 4 vyhradených parkovacích miest k 30.8.2017

Čo sa stalo, prečo mesto Nitra opäť vykonalo podvod na obyvateľoch mesta a sústavne neplatí jeden meter na všetkých to zostáva tajomstvom. Možno aj v tomto prípade je to verejným tajomstvom, ale vážení obyvatelia s blížiacimi komunálnymi voľbami v roku 2018 si čoraz častejšie môžeme začať klásť otázku, nie je čoraz viac naštrbená dôvera vo vedenie mesta a MsÚ keď si mesto NEZÁKONNE vydáva rozhodnutie a určuje vyhradené parkovacie miesta podľa potreby, tým pádom sa nezákonne použili finančné prostriedky na túto stavebnú úpravu komunikácie, ale keďže nie je zodpovednosť zostáva nám len pamätať na to vo voľbách v roku 2018.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.