Nitrianska Investičná ako vôbec funguje, alebo chaos okolo súvislej opravy Bellovej ulice

NITRIANSKA INVESTIČNÁ, s.r.o. spoločnosť vytvorená mestom Nitra. Ako vôbec funguje táto spoločnosť s dvomi platenými konateľmi a jedným prokuristom zdá sa, že vie len málo ľudí a za akým účelom  bola vytvorená vie tiež len pár vyvolených.

Táto spoločnosť sídli na MsÚ, ale pod MsÚ nespadá a ani podľa informácií s ním mimo sídla firmy nemá nič spoločné. Je verejným tajomstvom na čo táto spoločnosť slúži takže o tom písať nebudem 😀 . Skôr som vás chcel informovať o tom ako funguje agenda tejto spoločnosti teda ako reagujú na prípadné žiadosti od obyvateľov v rámci slobodného prístupu k informáciám. Už na zastupiteľstve na jeseň v roku 2016 sa vyjadril poslanec Hecht, že web tejto spoločnosti je neprehľadný a neaktualizovaný tak ako ukladá zákon, napr. zverejňovanie zmlúv. Na túto pripomienku odpovedal prokurista tejto spoločnosti a zároveň prednosta MsÚ p.Kršiak, že to nemôže byť problém pre IT technikov, takže by to mali zvládnuť do mesiaca ide len o drobné kozmetické úpravy. Do dnešného dňa to máme už 4-5 mesiacov je web nezmenený žiadosť poslanca Hechta neporiešená a sľub prednostu MsÚ nesplnený, ale to je bohužiaľ naša Nitra. A pri tom celý web spoločnosti spravuje samotná Nitrianska Investičná a jej zamestnanci, tak kde je potom problém, alebo neprehľadnosť niektorých údajov na webe je úmysel? 

Nakoľko sa chystá súvislá oprava Bellovej ul. a dokonca už bola podpísaná aj zmluva o dielo č. 2974/2016, kde som sa dopočul, že sa budú dorábať aj nové parkovacie miesta, tak som ešte v decembri požiadal MsÚ v Nitre o zaslanie o zaslanie týchto informácií :

  • projektovú dokumentáciu k zmluve č. 2974/2016 a kópie všetkých stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k predmetnému dielu
  • vyjadrenie KDI k úsekom, kde sa vyžaduje toto vyjadrenie
Ešte v decembri som si tieto informácie požadoval od MsÚ a po dlhšom čakaní som dostal túto odpoveď citujem :

Dobrý deň, v zmysle žiadosti vo veci SO MK Bellova zasielam nasledovnú dokumentáciu:

  • výkaz výmer prác súvislej opravy MK – zadanie
  • situačný nákres (zelená farba – nové parkovacie miesta z chodníka, kolmé státie, počet 68 z toho 3 pre ŤZP)

Dokumentáciu súvisiacu s realizáciou SO (dopravné značenie a pod.) je povinný si obstarať realizátor.

S pozdravom Igor Kršiak, prednosta MsÚ

Takže časť požadovaných informácií som dostal o čom som aj informoval na FB – Klokočina – problémy obyvateľov  a o ďalšie informácie som si teda požiadal realizátora tak ako uviedol prednosta MsÚ. Takže spoločnosť Nitrianska Investičná ako “realizátor” dostala od mesta zákazku bez súťaže a v rámci nejakého konzorcia je konečný zhotoviteľ fi. STRABAG, prečo mesto volí tento postup zabezpečenia zhotoviteľa isto všetci tušíte a nebude to kvôli TRANSPARENTNOSTI. Ale poďme ďalej pokusov odpovedať na moju žiadosť bolo hneď niekoľko a pretože už som čítal všeličo, ale tieto odpovede ma vyslovene pobavili, tak som sa o ne rozhodol podeliť. V emailových adresách vidieť email – nrinvesticnamsunitra@gmail.com neviem čo je toto za emailovú adresu, pretože na oficiálne stránke Nitrianskej Investičnej sa uvádza táto oficiálna emailová adresa – nitrianskainvesticna@nitrianskainvesticna.sk ale dobre povieme si maličkosť, alebo vizitka toho ako to v tejto spoločnosti funguje.

Odpoveď č.1
Dobrý deň, k Vami zaslanej požiadavke o zaslanie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. k zmluve č. 2974/2016 Vám posielame nasledovnú odpoveď:

V tejto investičnej akcii sa jednalo o súvislú opravu miestnej komunikácie, na ktorú nebolo potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov ani vyjadrenia KDI. Dodávateľská firma zrealizovala práce podľa zmluvy o dielo a odsúhlaseného rozpočtu, materiály a realizácia bola nami pravidelne kontrolovaná. Všetky použité materiály sú certifikované a realizácia bola vykonávaná v zmysle platných noriem. Počas realizácie bolo dodávateľskou spoločnosťou použité prenosné dopravné značenie.
S pozdravom Nitrianska Investičná

V prvom momente som nevedel či sa mám smiať alebo plakať. To znamená, že spoločnosť zriadená mestom mi tvrdí, že dielo už bolo zrealizované aj napriek tomu, že nebolo a ešte tam dajú vetu  typu materiály a realizácia bola nami pravidelne kontrolovaná. No nič tak som na “drzovku” vytočil myslím telefonicky 😀 konateľa spoločnosti p. Pillaja a pýtam sa ho, či si robia so mňa srandu, že dostanem odpoveď, že SO Bellova ul. už bola zrealizovaná aj keď tomu tak nebolo. Požiadal som ho teda o nápravu a zaslanie mnou požadovaných informácií a dostal som odpoveď č.2 aj s ospravedlnením.

Odpoveď č.2
Dobrý deň.
Dovoľte nám ospravedlniť sa za chybne uvedenú informáciu k Vami zaslanej požiadavke o zaslanie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. k zmluve č. 2974/2016. V zmysle realizačnej zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 24.11.2016 so spoločnosťou STRABAG, s.r.o., IČO 17317282, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava na realizáciu súvislej opravy miestnej komunikácie ulice Bellova je stanovený termín začatia prác do 10 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska s termínom ukončenia prác do 31.05.2017. K dnešnému dňu nebolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko. Nakoľko sa jedná o súvislú opravu uvedenej komunikácie nie je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov ani vyjadrenia KDI.
S pozdravom Nitrianska Investičná

Opäť volám konateľovi spoločnosti a opäť sa ho pýtam, že či si stojí za touto odpoveďou nakoľko podľa informácií od prednostu má vzniknúť 68 nových parkovacích miest na strane, kde je chodník a ak vzniká nové parkovisko a k nemu priradená nová dopravná značka tak vyjadrenie KDI a ostatných odborov na MsÚ, ktoré sa musia vyjadriť k predmetnej akcii treba. Opäť v telefóne ticho a dorazí ma informácia, že Nitrianska Investičná nevie o žiadnom novo vybudovanom parkovisku. Pýtam sa teda, že kto má mylnú informáciu prednosta, alebo realizátor, aj keď ním je vlastne len papierovo Nitrianska Investičná. Zostalo v telefóne ticho a konateľ spoločnosti po chvíli začal vysvetľovať, že asi zlyhala komunikácia a s ochotou prisľúbil, že zistí podrobnosti a zjedná nápravu.

Odpoveď č.3
Dobrý deň, k Vašej žiadosti Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:
Pri súvislej oprave miestnej komunikácie ulica Bellova príde k vybrúseniu pôvodného cestného krytu, oprave obrubníkov a k oprave jestvujúcich parkovacích miest v počte cca 50 miest. Pôvodné dopravné značenie vodorovné sa obnoví a existujúce zvislé ostáva nezmenené v pôvodnom stave – viď foto:

 

 

 

 

 

V prípade, ak budete potrebovať bližšie informácie sme Vám ochotní v zmysle platnej legislatívy poskytnúť bližšie vysvetlenie. So zhotoviteľom bolo dohodnuté, že ak by bolo treba zrealizovať pred alebo počas výstavby určitú inžiniersku činnosť zabezpečí ju zhotoviteľ.
S pozdravom Nitrianska Investičná

Takže opäť neúplná informácia, alebo si naozaj niekto robí z občanov bláznov, alebo spomínaná mestská spoločnosť funguje systémom, že pravá ruka nevie čo robí ľavá, ešte že sa im navýšilo imanie o mestský majetok. Po absolvovaní týchto 3 odpovedí som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, pretože ani na tretí krát som nedostal adekvátnu odpoveď a ak to takto v Nitre funguje, teda skôr nefunguje a práce sa realizujú nesystematicky a vlastne veď nikto nie je za nič zodpovedný a ide o spoločný majetok, tak potom obyvatelia zachovajte paniku, obavy nie sú na mieste a ako sa hovorí čo sme sľúbili to sme splnili. 😀
Dúfam, že Bellova ul. tento rok naozaj uzrie súvislú opravu, pretože obyvatelia si to zaslúžia a vybudovanie nových parkovacích miest tiež, len dúfajme, že na to Nitrianska Investičná dohliadne. 😀

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.