O STRÁNKE

Dôvod založiť túto stránku vznikol už tým, že v roku 2014 som kandidoval na poslanca do mestského zastupiteľstva v Nitre. Bohužiaľ aj keď neúspešne vo svojom odhodlaní som sa rozhodol pokračovať v mojom zámere a snahe niečo zmeniť či už v Nitre, alebo priamo na Klokočine – sídlisku, kde bývam. Komunikácia s ľuďmi a ich informovanosť by mala byť prvoradá pre každého kto má záujem vstúpiť do komunálnej politiky a ja som sa rozhodol informovať obyvateľov transparentne formou príspevkov na sociálnej sieti, kde som zriadil skupinu :

Klokočina – problémy obyvateľov

11258373_997985173565302_8848157363555809139_n

Tu sa snažím za pomoci podnetov obyvateľov Klokočiny, prípadne aj iných časí mesta riešiť ich podnety a problémy, ktoré súvisia so stavom nášho sídliska a mesta, kde už formou zaslania dotyčnej inštitúcii na riešenie a zverejnenia odpovede na podnet, alebo spätnou reakciou autora podnetu na odstránenie problému. Takisto sa snažím formou príspevkov upozorniť na mnohé „prehmaty a chyby“ vedenia mesta, či iných netransparentných postupov zodpovedných osôb vo verejných inštitúciách.

Verím, že aj touto formou pomôžem zlepšiť informovanosť obyvateľstva a pohľad občanov na ich práva, čo sa týka kontroly hospodárenia s verejnými financiami a ich účelného využitia v rámci rozpočtu mesta Nitra.