Prečo mesto neodpredá byt za 28 600 € občanovi, ale radšej Službytu za 329,88 €, nepotrebuje mesto do rozpočtu tak veľkú sumu?

Všetci, ktorí sledujeme momentálny cenový boom bytov v Nitre vidíme a každý deň čítame, že sumy za ktoré sa byty predávajú nie sú malé. Mesto Nitra má dlhodobo problém s financovaním niektorých aktivít a investičných akcií, ale práve predajom majetku mesta by mohol byť tento problém o niečo menší pokiaľ by mesto a MsZ hospodárilo s majetkom nás všetkých tak ako by sa patrilo.

Prejdem konkrétne k odpredaju bytov v majetku mesta. Všetci, ktorí sme pri kúpe bytu museli brať úver z banky vieme aké je to roky splácať nemalé sumy, aby sme ten svoj byt mohli raz skutočne nazvať naše vlastníctvo.  To sa ale nedá povedať o tých, ktorí zdarne využili systém prideľovania mestských bytov, zamestnancom MsÚ a ich deťom, prípadne iným vyvoleným sa odpredávajú byty za min. hodnotu samozrejme všetko v medziach zákona, veď inak to v Nitre ani nejde. To, že sa podľa mňa šafári s mestským majetkom vám teraz rozoberiem na jednom príklade a to je aj názov článku „Prečo mesto neodpredá byt za 28 600 € občanovi, ale radšej Službytu za 329,88 €, nepotrebuje mesto do rozpočtu tak veľkú sumu?“ .

Byt č 59 na Novomeského 4, 12. posch. – garzónka :
V roku 2015 bol v materiáloch do MsZ na dňa 26.112015 pripravený aj materiál s názvom  “ Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (byt č. 59 ul. Novomeského č. 4 kat. úz. Nitra) materiál tu, jednalo sa o odpredaj garzónky za sumu 28 600,– EUR. Podľa materiálu už vtedy mestská rada neodporučila schváliť tento odpredaj nakoľko mesto asi nepotrebuje tak veľké peniaze za byt v jeho vlastníctve, keďže sa odpredávajú byty samozrejme v zmysle zákona za oveľa menšie sumy. Zjavným problémom bol aj uchádzač o odpredaj tohto bytu nakoľko to bol rodinný príslušník kandidáta na poslanca do MsZ v roku 2014 za nezávislých poslancov.

Citujem zápisnicu MsZ :

  1. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (byt č. 59, Novomeského č. 4, kat. úz. Nitra) mat. č. 387/2015

Materiál uviedla Ing. Némová, vedúca odboru majetku. Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 20. 10. neodporučila schváliť odpredaj bytu č. 59.

Oremus – prosím o vysvetlenie, prečo navrhujeme neschváliť odpredaj tohto bytu?
Nemky – mne sa osobne nepozdávala cena, ani to, že nedoplatok sa bude odrátavať z ceny. Na pomery Klokočiny mi cena garsónky vychádza cca 40 tis. €. Momentálne mesto eviduje veľa žiadostí na prenájom bytov. Prečo by to nemohlo zostať v správe Službytu, aby sme to mohli využívať na prenájom či už sociálne slabších, mladú rodinu alebo pre naše potreby?
Oremus – komisia k vyhodnoteniu cenových ponúk nekonštatovala, že by niečo bolo porušené. Všetko je splnené a nechápem, prečo sa p. Kolenčíková k tomu nechce vyjadriť.

Po tomto zastupiteľstve dokonca vyšiel tento článok :

oremus v ECHU

 

Dlhú dobu bolo ticho a do zastupiteľstva dňa 23.6.2016 išiel materiál pod týmto bodom programu “Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry)“ kde MsZ schválilo toto znenie citujem :

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry) mat. č. 567/2016

Bielik – ide o pridelenie bytu na Novomeského 4, garsónka, ktorá nebola v predchádzajúcom období odsúhlasená na odpredaj formou dražby a preto predkladáme návrh na pridelenie vo verejnom záujme spol. Službyt Nitra s. r. o. v súlade s § 6 odst. 1, písm. d) VZN 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry za podmienky úhrady nedoplatku viažucemu sa k pridelenému bytu.

Hlasovanie č. 102 (o návrhu na uzn.: Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta Nitry)
s c h v a ľ u j e
pridelenie bytu – Novomeského 4, byt č. 59, 12. posch. – garzónka vo verejnom záujme spoločnosti Službyt Nitra s. r. o. v súlade s § 6 odst. 1, písm. d) VZN 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry za podmienky úhrady nedoplatku viažúcemu sa k pridelenému bytu
u k l a d á
riaditeľovi Službytu Nitra s. r. o. zabezpečiť uzatvorenie zmluvy)

No a dielo bude dokonané dňa 8.9.2016, kde je takýto materiál, ktorý bude zastupiteľstvo schvaľovať s týmto bodom :

  1. Odpredaj bytu č.59 spoločných častí a spoločných zariadení domu, nachádzajúcich sa v obytnom dome Novomeského, o.č. 4, s.č. 513 a ideálnej časti pozemku parcelné číslo 7237, spoločnosti Službyt Nitra s.r.o. za cenu 329,88 €

Takže vážení obyvatelia zhrniem to asi takto v roku 2015 keď mesto mohlo tento byt predať za 28 600 €, ktoré by išli do rozpočtu mesta, tak radšej z dôvodu apatie proti nezávislým kandidátom zo strany pani konateľky Službytu pani poslankyne R.K sa radšej zamietol tento predaj, aby sa v júni roku 2016 schválilo pridelenie bytu vo verejnom záujme ( že by ho niekomu pridelili a do konca roka ho môže odkúpiť za zostatkovú hodnotu z 329 € ?) Službytu Nitra.
A aby bol predaj bytu resp. majetku mesta dokonaný tak 8.9.2016 sa pravdepodobne schváli rovno odpredaj bytu Službytu za 329,88 € namiesto toho, aby ho predali obyvateľovi Nitry, ktorý splnil všetky podmienky a chcel zaplatiť sumu 28 600 € do rozpočtu mesta. A do konca roku môže požiadať o odkúpenie bytu aj nový nájomník a peniaze za odpredaj skončia na účte Službytu a nie mesta Nitry.

Dokedy bude prebiehať takéto hospodárenie s majetkom mesta? Aj Tí čo vedia a schvália odpredaj či už rodinným príslušníkom zamestnanca MsÚ, alebo rodinným príslušníkom bývalých alebo terajších verejných činiteľov ja tvrdo označím za spolupáchateľov pri takomto hospodárení s verejným majetkom. Nikto sa nič nepýta, vždy je to všetkým jasné a pri tom nejde o malé hodnoty.
Čo vy na to občania?

POKRAČOVANIE :

Tento článok som napísal deň pred zasadnutím MsZ v Nitre. Po napísaní článku som ešte volal s pánom poslancom Burdom, ktorému som vysvetlil, čo sa mi nepáči na odpredaji bytu t.j. majetku mesta Službytu za pár euro a zdá sa, že moje otázky ohľadom šafárenia s mestským majetkom dopadli na úrodnú pôdu. Dňa 8.9.2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo a možno sa aj rozvírila verejná mienka cez sociálne siete o tomto materiály a samotný odpredaj konkrétneho bytu a niekoľko ďalších bytov nebol nakoniec schválený. Zdá sa, že u niektorých poslancov zvíťazil zdravý rozum a pocit zodpovednosti aj keď okolo neodsúhlasenia odpredaja bolo zjavne dosť šumu a podľa priloženej zvukovej nahrávky zdá sa, že niektorí boli z toho dosť zmätení vypočujte si to sami.

 

Na záver len krátke konštatovanie ak sa občania začnú viac zaujímať o to ako mesto hospodári s ich majetkom možno sa dozvieme ako jeden na druhého začnú bývalí a terajší volení zástupcovia prezrádzať ako p.Kolenčíková povedala, kto, komu a za koľko vybavil byt od mesta. Ale tomu ani sám neverím, že by sa ozvalo svedomie v dotknutých a spolupáchateľoch. Veď oni majú všetci svedomie čisté.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.