Predaj garáží na Schurmannovej ulici

Mesto Nitra sa snaží zbaviť prebytočného majetku. Samozrejme chápem, že mesto potrebuje financie pretože sa rozhádzali napríklad na zbytočnú kúpu kafilérie a takisto rôzne iné aktivity, ktoré tu nechcem teraz rozvádzať, ale tieto financie by sa určite zišli. No poďme teda k téme odpredaja garáží na Schurmannovej ulici.

Dňa 15.12.2016 bol na zasadnutie MsZ v Nitre predložený materiál č.839/2016 s názvom “Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (garáže s pozemkami v kat. úz. ul. Schurmannova). V tomto materiály sa jednalo o odpredaj garáží na ul. Schurmanova č.11, 17, 23, ktorých vlastníkom je mesto Nitra a v nájme ich má spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. od roku 2003. Podľa materiálu ide o garáže, ktorú sú samostatne budované murované stavby postavené vždy po siedmych medzi bytovými domami na Schurmanovej ul. č.11, 17 a 23.  Službyt Nitra dal tieto garáže do podnájmu tretím osobám a z dôvodu ich zlého technického stavu Službyt navrhol odpredaj týchto garáží nakoľko náklady na opravu by prevýšili dvojročný nájom. Tu prikladám celý zvukový záznam zo zastupiteľstva k tomuto materiálu :

 

Tento materiál je predkladaný s pravidelnosťou tak ako skonštatoval poslanec p. Gavalovič. Ja som si dal tú námahu a vyhľadal som materiály týkajúce sa tejto veci :

1.  V roku 2012 identický materiál ako v roku 2016 je to materiál č. 485/2012  už tu bol predložený od Službytu návrh na odpredaj garáží z dôvodu takého istého ako v roku 2016. Je zaujímavé, že podľa zápisnice zo zasadnutia MsZ zo dňa 5.4.2012 malo záujem z 21 garáží odkúpiť do vlastníctva tieto garáže len 7 užívateľov týchto garáží. Takže MsZ neschválilo zámer odpredaja.

2. V roku 2014 bol opäť predložený identický materiál č. 1453/2014 , kde vlastne celý návrh na odpredaj vychádzal zo žiadosti 3 majiteľov, ktorý majú neďaleko svoje zdravotné ambulancie, takže už vtedy tie garáže neslúžili obyvateľom priľahlých bytových domov, ale na podnikanie resp. podnikateľom, ktorí neďaleko prevádzali svoju podnikateľskú činnosť a mohli si dať kúpu, alebo prenájom garáže do nákladov. Takže materiál bol schválený, uznesenie prijaté a prikladám pre info aj zápisnicu. Ale podľa vysvetlenia od poslanca, keďže nebolo viac záujemcov o kúpu garáží mimo tých troch uchádzačov a že vraj nikto iný neprejavil záujem a garáže museli byť predané ako celok tak sa vlastne od roku 2014 žiadny predaj neuskutočnil, čo bolo dobré aj s ohľadom na potreby občanov, čo sa týka parkovania v tejto oblasti, lebo je nemysliteľné, aby ľudia, ktorí tam bývajú nemali, kde parkovať a podnikateľ, ktorý tam má prevádzku bude mať možnosť vytvorenia si skladových priestorov.

3. No a môžem skonštatovať, že 15.12.2016 konečne viceprimátor Nemky v rámci diskusie k tomuto materiálu nahlas povedal, čo sa malo povedať už dávno, že nie je problém ak by odkúpili tieto garáže obyvatelia, ktorí na Schurmannovej ulici alebo priľahlých uliciach bývajú, ale nie firmy alebo ľudia bývajúci mimo Nitru.

Je nemysliteľné, aby v časti mesta, kde je problém s parkovaním nemal obyvateľ Schurmannovej ulice v Starom Meste kde zaparkovať a mesto chce predať garáže za každú cenu obyvateľom zo Zobora, z Chrenovej, z Tehelnej ul., majiteľom zubných ambulancií a firiem, ktoré mimo miesta podnikania v priľahlom okolí nemajú nič, čo by im činilo prípadný nárok na tieto garáže. Ďalej mi nedá nespomenúť, prečo Službyt už od roku 2012 predkladá v materiáloch, že náklady na opravu týchto garáží by prevýšili dvojročné nájomné a nič sa s tým nerobí len sa to chce rýchlo predať za každú cenu. Kde končí toto nájomné keď počas 4 rokov sa do týchto garáží nedalo ani euro na ich údržbu zo strany nájomcu Službytu ani mesta?
Konečne som mal možnosť počuť  po vystúpení poslanca Nemkyho ako by mal poslanec reagovať, keď sa nehospodárne nakladá s majetkom mesta, prípadne sa niekoho záujem radí pred záujmy obyvateľov mesta Nitry.

 

A ak sa majú poslanci starať aj o to, aby sa hospodárilo s mestským majetkom čo najefektívnejšie nemalo by to skončiť tak ako sa vyjadril poslanec Gavalovič v zmysle “rýchlo to predajme nech to máme z krku”.

 

Alebo ako povedal poslanec Štefek, ktorý podporuje predaj garáží lebo príjem 160 000 EUR do nášho mesta nám asi “všetkým” pomôže. Koho myslel p.Štefek tými všetkými neviem ja len dúfam, že obyvateľov mesta Nitra, len potom by tie garáže nepredávali obyvateľovi obce Štitáre.

 

Na záver som určite rád aj za obyvateľov Schurmannovej ul., že procedurálny návrh poslanca a viceprimátora p.Nemkyho prešiel a tento materiál sa vrátil na dopracovanie tak, aby mali možnosť zapojiť sa do súťaže hlavne obyvatelia tých bytových domov, ktoré susedia s garážami a nie, že zastupiteľstvo dostane z Mestskej rady materiál, ktorý predkladá primátor a je prípadom osobitného zreteľa a mal by sa predať tento špecifický druh mestského majetku akým sú tieto garáže iným ľuďom, než obyvateľom mesta Nitry a prednostne Schurmannovej ulice a priľahlého okolia. Prečo sa niektorí poslanci ZDRŽALI hlasovania, alebo hlasovali PROTI návrhu p. Nemkyho vrátiť tento materiál na dopracovanie to vedia len oni sami a aj keby nám to ako občanom mali vysvetliť prečo tak hlasovali ako hlasovali, obávam sa že sa vysvetlenia nedočkáme (hlasovanie).
Zostáva len dúfať, že všetci poslanci sa budú do budúcna stavať zodpovedne k hospodáreniu s mestským majetkom a nezopakuje sa také niečo ako bola kúpa areálu N-Adovy (kafilérie) za cca 500 000 EUR  za ktorou si do dnešného dňa stojí poslanec Štefek a primátor Dvonč bez ohľadu na to, že mesto Nitra kafilériu za také peniaze už nikdy nepredá a asi nikdy nebude skonštatované poslancom Štefekom, že príjem cca 500 000 EUR do nášho mesta nám asi “všetkým” pomôže tak ako učinil pri schvaľovaní predaja garáží na Schurmannovej ul. za 160 000 EUR.

Skoro po roku ide opäť do zastupiteľstva ten istý materiál aj s konkrétnymi cenami za odpredaj, ale mesto Nitra je tak rozšafné, že tieto garáže radšej ponúkne obyvateľom z okolia Nitry ako domácim, asi si to môžeme v súčasnej situácii dovoliť.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.