Prenájom mestského majetku v parku, alebo ako chcel primátor podporiť služby na Sihoti.

Dnešný článok si dovolím poňať trochu netradične, nebudem veľa písať aj keď vy budete musieť možno trochu viac čítať a záver z tohto článku nechám na každého z vás ja tu len zverejním verejne dostupné údaje. Budem to číslovať krok po kroku.

1. Mestský park pozemok na parcele 158/1 na ktorom je podľa popisu objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu (pôvodná maštaľ pre zvieratá, slúžiaca ako sklad). Pozemok patrí mestu Nitra, kde prikladám kópiu z katastrálnej mapy s číslami parciel, snímky z Google maps :

kat-mapa

google-maps-sihot

sihot-budova

lavanda-caffe


2.
Nestáva sa často, že váš podnikateľský zámer podporí ako prípad osobitného zreteľa sám pán primátor vlastným návrhom tohto bodu do zasadnutia MsZ najprv dňa 9.5.2013 a potom dňa 27.6.2013, ale určite mu išlo o dobro občanov a rozmach služieb na Sihoti.

Zasadnutie dňa 9.5.2013

materiál na zasadnutie MsZ v Nitre zo dňa 9.5.2013

zápisnica, hlasovanie a uznesenie k materiálu

Zdá sa, že už tu bol problém, pretože toto uznesenie nebolo schválené tak ľahko ako sa očakávalo a dokonca musel byť použitý článok 40 z rokovacieho poriadku MsZ ( príloha ) a ustanovená dohadovacia komisia – Ak neprijme mestské zastupiteľstvo navrhované uznesenie, prípadne žiadny z navrhovaných variantov, ustanoví predsedajúci dohodovaciu komisiu, ktorá vypracuje nový návrh na uznesenie a vyhlási prestávku v rokovaní mestského zastupiteľstva. Nuž veď si to sami pozorne prečítajte.

Zasadnutie dňa 27.6.2013

materiál na zasadnutie MsZ v Nitre zo dňa 27.6.2013

Informatívna správa k návrhu štúdie funkčného a prevádzkového využitia časti mestského parku na Sihoti

zápisnica, hlasovanie a uznesenie k materiálu

Opätovne problém s odhlasovaním a opäť musela byť ustanovená dohadovacia komisia, ale nakoniec to teda všetko „dobre“ dopadlo chváľabohu a občania sa nemuseli báť, že na Sihoti nebudú služby. Takisto si vydýchol aj navrhovateľ aj žiadatelia, veď všetci chceli len dobre pre obyvateľov mesta.

3. No a tu by sa mohli začať veci konečne ujasňovať. Takže dňa 26.11.2013 vznikla zo spoločnosti S.N.TRANS (výpis z OR SR), spol. s.r.o. firma s novým názvom MAVAREST, s.r.o. (výpis z OR SR) na čom by asi nebolo nič zvláštne, ale keď si pozriete podrobne výpis z OR SR všimnite si kto figuruje ako predchádzajúci konateľ, áno správne vidíte jedná sa o konateľa spoločnosti N-ADOVA, spol. s.r.o., ktorá prevádzkovala kafilériu v Krškanoch a kúpou časti areálu kafilérie od firmy N-ADOVA, spol.s.r.o. nás obyvateľov vlastne primátor spolu s vtedajšími poslancami MsZ zachránil od smradu, ktorý nás dlhé roky obťažoval. Ale samozrejme novými konateľkami so zmenou obchodného mena spoločnosti sa od 26.11.2013 stali dve dámy z ktorých je jedna rodinným príslušníkom konateľa N-ADOVY.

4. Tak a mohlo sa pristúpiť k uzavretiu zmluvy a tuto sa trochu pozastavím pôvodne v návrhu vôbec nefiguruje akej firme sa to schválilo len dvom fyzickým osobám pravdepodobne živnostníkom, ktorí sú uvedený aj v predkladaných materiáloch do zastupiteľstva. Ale keďže sa podarilo vytvoriť dňa 26.11.2013 spoločnosť MAVAREST, s.r.o. v ktorej figuruje ako konateľka aj jedna fyzická osoba – prvotný žiadateľ, ako som spomínal vyššie rodinný príslušník konateľa spoločnosti N-ADOVA, ktorej bol odsúhlasený prvotný zámer tak sa muselo zmeniť uznesenie MsZ, takže dňa 12.12.2013 bol predložený samozrejme na návrh primátora tento materiál :

materiál na zasadnutie MsZ v Nitre zo dňa 12.12.2013

zápisnica, hlasovanie a uznesenie k materiálu

5. Tak keď teda všetko dobre dopadlo a podnikateľský zámer bol predložený a podporený samotným primátorom, s malými zmenami a úpravami  bol schválený v MSZ a nič nebránilo tomu uzavrieť zmluvu s nájomcami. Zmluva bola podpísaná dňa 4.3.2014, kde bola stanovená doba prenájmu na 4 roky za sumu 6 500 EUR na rok samozrejme s využitím od apríla do októbra. Dokonca ak si všimnete tak v predkladaných materiáloch do zastupiteľstva boli náklady, ktoré musí záujemca vynaložiť na rekonštrukciu objektu vyčíslené na sumu 12 000 EUR samotným záujemcom o tento objekt.

Nájomná zmluva

6. No ale zdá sa, že prepočty vynaložených nákladov vo výške 12 000 EUR sa podľa listu, ktorý doručil nájomca na mesto nepodarilo presne odhadnúť dokonca až tak sa líšili, že vraj namiesto 12 000 EUR boli celkové náklady 52 000 EUR to znamenalo, že nájomca žiada mesto o predĺženie doby nájmu zo 4 rokov na 8 rokov, aby sa mu vrátili vynaložené náklady. Tak je zaujímavé idete do niečoho s podnikateľským zámerom a zrazu vám vyskočia predpokladané náklady o 40 000 EUR viacej ako pôvodný rozpočet, či tomu tak bolo naozaj to vedia iba nájomcovia objektu.
A teda zase musel primátor predložiť nový materiál do zastupiteľstva, však mu išlo o zlepšenie služieb na Sihoti a o dobro občanov ako vždy, takže prikladám materiál, ktorý bol predložený do MsZ dňa 26.6.2014 :

materiál na zasadnutie MsZ v Nitre zo dňa 26.6.12.2014

zápisnica, hlasovanie a uznesenie k materiálu

7.  No a keď teda všetko prešlo podľa predstáv mohli sa konečne na Sihoti rozšíriť služby pre obyvateľov, samozrejme za výhodných zmluvných podmienok a za cenu 541, 66 EUR na mesiac po dobu 8 rokov sa mohli smelo vrhnúť na podnikanie jediné záujemkyne o tento objekt. Samozrejme zo strany mesta bol vyhotovený nový dodatok k pôvodnej zmluve :

dodatok k zmluve

Ja osobne si myslím, že poslanci mali vcelku pochopenie pre tento druh podnikania na Sihoti aj napriek zamietavým stanoviskám VMČ Staré Mesto to určite netrvalo dva roky, aby záujemkyne presvedčili poslancov na schválenie ich podnikateľského zámeru tak ako sa píše v tomto článku zo 6.9.2016 ( článok ) pretože v materiáloch sa píše, že 8.3.2013 bol doručený list so žiadosťou o prenájom a 27.6.2013 bol tento prenájom schválený tak neviem o akých dvoch rokoch sa píše v článku.

clanok-sme-kaviaren

8. Takže vážení obyvatelia Nitry ak hocikto z vás prejaví podnikateľský zámer v ktorom bude figurovať majetok mesta nie je problém pošlite žiadosť primátorovi on to určite rád predloží ako prípad hodný osobitného zreteľa a bez súťaže ho možno budete mať.
Na záver dodám je úplne super, že mestský majetok sa prenajme bez súťaže, ale veď o to v Nitre vôbec nejde, aby sa veci robili transparentne s heslom Nitra pre občanov – ale len pre niektorých, to zatiaľ takto funguje stále, či sa raz niečo zmení vždy bude závisieť od ľudí, ak budú spokojní tak pokračujme v tejto ceste ďalej, ak nie tak začnime veci meniť a poukazovať na prešľapy vedenia mesta.
A zároveň sa tešme, že v roku 2010 mesto Nitra kúpilo časť areálu kafilérie od firmy N-ADOVA za 497.908,80 EUR bez DPH bez toho, že by si dalo vypracovať súdno-znalecký posudok, čo nemuselo, ale mohlo  a v roku 2016, keď mesto zbadalo, že asi tento majetok mesta nevyužije podľa predstáv tak súdno-znaleckým posudkom bola cena určená na  215.686,83 EUR bez DPH, trochu divná matematika, ale v Nitre bežná. Možno viac ohľadom kúpy kafilérie pochopíte aj po prečítaní tohto článku .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.