PRVÝ POZMEŇOVACÍ NÁVRH

Keďže som 3.12.2018 zložil ako poslanec v MsZ v Nitre sľub, bolo samozrejmosťou, že sa začnem trochu podrobnejšie zaujímať o materiály, ktoré ako poslanci dostávame pred každým zastupiteľstvom a zároveň, aby som mal aj prehľad o prerokovávaných veciach, alebo nebol zaskočený nejakým návrhom od kolegov poslancov. Môžem skonštatovať, že 4 roky som sledoval zasadnutia MsZ v Nitre, čítal materiály, zápisnice a počúval zvukové záznamy, takže som získal aspoň prehľad ako to funguje.
Na poslednom zasadnutí starého zastupiteľstva zo dňa 15.11.2018 som si preštudoval materiál č. 1625/2018 , kde na str. 14 v „Správe o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu dopravcovi ARRIVA Nitra a.s.“ hlavná kontrolórka mesta uviedla nasledovné citujem časť textu :

Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na zabezpečenie dopravnej obslužnosti na území mesta linkami mestskej autobusovej dopravy.

Účet 518053 – reklama vo výške 132 845,50 (náklad pre mesto Nitra – 132 718,62 €)

Náklady boli vynaložené na prenájom plochy pre reklamu a propagáciu obchodného mena loga kontrolovaného subjektu počas hokejových zápasov v roku 2017 na zimnom štadióne (Hokejový klub Nitra v celkovej sume 130 000 € bez DPH),

S Hokejovým klubom Nitra uzatvoril kontrolovaný subjekt pre rok 2017 dve zmluvy o nájme: Zmluvu o nájme č. 47/2017/HK Nitra s.r.o. na dobu určitú od 2.1.2017 do 31.12.2017 s cenou za predmet zmluvy vo výške 100 000 € bez DPH a Zmluvu o nájme č. 62/2017/HK Nitra s.r.o. na dobu určitú od 1.3.2017 do 30.4.2017 s cenou za predmet zmluvy vo výške 30 000 € bez DPH.
Predmetom zmlúv bol prenájom reklamnej plochy na baneroch vo V.I.P. a ostatných priestoroch a na ľadovej ploche v zóne K1 v rozmere 63,6 bm. K umiesteniu reklamy vo výške 100 000 € bolo doložené súhlasné stanovisko mesta. Na základe dohody náklady na reklamu sa nezapočítavali do
nákladov pre výpočet primeraného zisku. K nákladu vo výške 30 000 € bez DPH nebol predložený súhlas mesta.

Aj na základe tejto časti textu som si vyžiadal súhlas mesta k týmto EON (Ekonomicky Oprávneným Nákladom) za roky 2014 až 2018. Po obdržaní súhlasov podpísaných primátorom mesta a odoslaným priamo z kancelárie primátora na adresu dopravcu zostali prekvapení aj zamestnanci MsÚ, ktorí mali na starosti zmluvu s dopravcom a taktiež im dopravca predkladal každoročne aj vyčíslenie strát.
Nikto zo zamestnancov MsÚ a bohužiaľ ani z vtedajších poslancov MsZ v Nitre nemohol vedieť, že primátor mesta p.Dvonč roky podpisoval žiadosti, kde každoročne napísal tento text citujem :

Vážený obchodný partner nakoľko má Mesto Nitra záujem na pokračovaní a rozvoji športu v Nitre, žiadam Vás, aby ste z nákladovej položky MHD „Marketing“ vyčlenili na kalendárny rok ……… sumu 100 000 EUR pre účely Hokejového klubu Nitra. Tieto náklady nebudú základňou pre výpočet primeraného zisku.

Súhlasy pre roky 2014 – 2017 prikladám tak ako som ich dostal z MsÚ v Nitre mimo komunikácie z roku 2016 tú v archíve vzhľadom na personálne zmeny nenašli, ale predpokladajú , že to bolo rovnaké . ( SÚHLASY podpísané primátorom )

Takže ak to zhrniem ročne (podľa info cca od roku 2010 pravidelne) sme si zaplatili sumu 100 000 EUR z mestského rozpočtu namiesto navýšenia spojov, či nových liniek, alebo toľko skloňovaných inteligentných zastáviek reklamu na zimnom štadióne o ktorej nemali možnosť vedieť ani poslanci v bývalom mestskom zastupiteľstve, kde nie raz použil bývalý primátor ako alibizmus slovné spojenie „poslanci schválili“.

Preto môj prvý pozmeňovací návrh aj po konzultácii s hlavnou kontrolórkou mesta, ktorý sa týkal materiálu č. 1659/2018 „Návrh na zaradenie kontroly do Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2019“ a som rád, že kolegovia poslanci ho schválili a znel takto :

– MsZ v Nitre ukladá hl. kontrolórovi každoročne zapracovávať  do Plánu kontrolnej činnosti „Kontrolu použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi“  za príslušný predchádzajúci rok. Správa z kontroly musí predchádzať materiálu, ktorým sa v MZ schvaľuje doplatok príspevku za poskytnutie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi.

Tento návrh má predísť tomu, že ktorýkoľvek primátor mesta by v budúcnosti podpísal žiadosť, alebo súhlas na reklamu u akéhokoľvek dopravcu a dopravca si nechá preplatiť mestom na základe takejto žiadosti, alebo súhlasu náklady na reklamu bez toho, že by o tom vedeli poslanci v MsZ a následne aj občania a vďaka neúplným informáciám k vyúčtovaniu by poslanci takéto financie schvaľovali v predložených materiáloch.

Na záver si dovolím napísať všetkým, ktorí si myslia, že nové vedenia mesta chce „pochovať“ niektoré športy v Nitre. Nie je tomu tak, pretože finančné prostriedky investované do športu cez mestské firmy obchádzali schvaľovací proces mestského zastupiteľstva. „Mesto Nitra nemalo prehľad akým spôsobom a na čo sa tieto financie využívali,“ poznamenal aj viceprimátor p. Balko. Všetci obyvatelia mesta si zaslúžia, aby bol proces financovania športu transparentný a prehľadný a určite nastal čas celý tento proces financovania hokeja nastaviť na správnu a kontrolovateľnú úroveň.

Ako poslanci sme dostali dodatočne na zasadnutie MsZ v Nitre dňa 19.12.2018 aj túto žiadosť od HK Nitra o dotáciu vo výške 70 000 EUR, ktorú sme aj odsúhlasili, pretože nám na športe určite záleží :

Je len otázkou, či vedenie klubu HK Nitra vie informovať občanov o všetkých príjmoch zo zmlúv za reklamu akou bol aj príjem v sume 100 000 EUR každoročne od Arrivy, o ktorom nevedeli ani poslanci, prípadne ďalšie finančné podpory od iných podnikateľských subjektov, keďže ako prehlásil riaditeľ HK Nitra zmluva, kde má HK Nitra, s.r.o. celý štadión vrátane reklamnej kocky, reklamnej plochy na mantineloch a bufetov za 1 EURO na rok a k tomu preplácanie všetkých energií mestom je najnevýhodnejšia zmluva, čo sa týka extraligy. A vedia súčasní poslanci aj o každoročnom financovaní hokeja z Nitrianskych Komunálnych Služieb (v článku)? Kde bude asi problém vážené vedenie HK Nitra, s.r.o.? Ak bude na prevádzku mesta bude aj na šport.

 

Dnes 28.12.2018 som bol kontaktovaný vedením HK Nitra, aby mi vysvetlili prípadne sa osobne vyjadrili k niektorým častiam tohto článku. Osobne som bol pozvaný na stretnutie v kancelárii vedenia klubu, ktoré som prijal a som rád, že p.Kováčik , p.Chrenko a p. Ďurovkin ako konatelia HK Nitra, s.r.o. mi odpovedali na pár otázok ohľadom financovania klubu a ozrejmili mi aj problémy, s ktorými sa hokej ako šport stretáva. Som rád, že po vzájomnej konštruktívnej debate a pochopení oboch strán pripravia do najbližšieho zastupiteľstva podklady, aby sme mali všetci poslanci možnosť vidieť aké sú náklady a výdaje klubu. Verím, že aj táto debata z ktorej som mal dobrý pocit a na záver ktorej som absolvoval prehliadku celého zimného štadiónu prispeje k tomu, aby sa aj financie investované mestom do hokeja stali prehľadné a obyvatelia si uvedomili, že nové vedenie chce podporovať šport, ale je načase popracovať na vzájomnej spolupráci a rozumných návrhoch na oboch stranách. Samozrejme treba myslieť aj na to, že v Nitre sú prevádzkované aj iné športy.

8 Replies to “PRVÝ POZMEŇOVACÍ NÁVRH”

 1. Palo, uvedom si ale, ze bez dostatocnych dotacii financii do športu tie uspechy nepridu. Hral si vobec niekedy hokej? Bol si súčasťou štruktúr hokejového klubu, ked vies kolko je prave dost? Myslim si ze sa zaoberas niecim o com nemas ani paru. Tolko z mojej strany.

  1. Myslím si, že tak ako máš Ty právo na svoj názor bez toho či si sa v minulosti zaujímal o komunálnu politiku aj keď je skreslený tak mám ja právo vyjadriť sa ako občan aj ako poslanec k financovaniu hokeja bez toho či som hokej prevádzkoval, alebo nie. Jednoduchá otázka za čo je platený manažment HK Nitre, keď pravidelne „pípalo“ z mestského rozpočtu a stále je málo? Ak bude na prevádzku mesta bude aj na šport, to je názor, ktorý budú zdielať asi viacerí obyvatelia mesta bez ohľadu na to o aký šport pôjde.

   1. Pozri, kto sa oháňa hned svojimi právami, asi má pocit ze na neho útočia. Veľmi úbohé zmýšľanie. Pre tvoju informáciu a pokoj na duši, neupieram ti žiadne právo. Ty máš pocit ze moj nazor je skresleny, a tvoj je ten, ktory ludom otvara oči? Zobuď sa prosim ta. Sediš tam a vobec ti nevadi, ze mesto vyhadzuje prachy na 2 zbytocnych poradcov? Keby si nebol v zastupku, tak skaces od jedu 2 metre a vypisujes to vsade, len aby si na to upozornil, ako sa šafári s peniazmi. Ale zrazu sa hráš na slepého. Od teba som to nečakal. Takto hájiš svojich volicov? K HK Nitra, prave za to, ze nemas a i sajnu o rezijnych nákladoch klubu, to nemozes pochopiť. Sam pises, ze aj ty si zmenil nazory. Tak prijmi to, ze su ludia, ktori rozumeju aj comusi viac ako ty. Vyjadrovat sa k tomu samozrejme môžeš, avsak ocakaval by som, ze sa budes vyjadrovať viac k veciam korupčným, o ktorych navyse vies. No nedeje sa tak. Tebe v skutočnosti na obcanoch nezalezi. Ty radsej budes uprednostnovat cudzincov ako domacich… by som sa hanbil nazvat Nitrančanom, ale ludia vidia Palko, ludia nie su hlupi.

    1. Ak má byť toto tá „Prebudená Pravda“ z Nitry tak zbohom. Ak už niečo človek píše, alebo kritizuje vedenie mesta nemá prečo sa hanbiť vystupovať pod svojim pravým menom, alebo áno Mário? Povrchní ľudia vidia len titulky, ktoré napíšeš a ľudia, ktorí chcú vedieť aj fakty sa budú zaujímať. A prosím ťa p.Šturdík ty veľký ortodoxný nitrančan, ktorý robíš len nezištné veci bez nároku na honorár nehovor za mňa na kom a na čom mi záleží na to ešte právo nemáš. Vyjadrujem sa na základe faktov a u mňa sú fakty podložené materiálmi, tie tvoje „pravdivé“ fakty sú podložené tvojim názorom, ktorý je podľa teba jediný správny. Nechám ťa v omyle ja hájim ľudí, ktorí chcú mať možno radšej nový chodník, alebo polopodzemné kontajnery ako reklamu na HK Nitra, mladý pán aj o nich je naše mesto a tých ja hájim. S úctou Pavol Obertáš.

     1. Ked nieco budes chciet vediet, najskor sa ma prosim ta spytaj, lebo teraz vyzeráš fakt uboho. Triafas vedla. Fakty su jedna vec Palko, a charakter druha. Ty nemas ani ten. Myslel som ze si iny. Nie tebe na obcanoch nezalezi. Tebe len na sebe. To o kom poviem na kom komu zalezi a na kom nie je vec mojho mazoru a na ten pan Obertáš pravo mam. A dokonca ho mam pravo aj vyjadrit slobodne kdekolvek v demokratickej spolocnosti. Donedavna si kritizoval ty, tak si uvedom, ze si verejny činiteľ budes casto kritizovany a prijemne to nebude. Iba sa ti vrati to, co si robil druhym. Svoju pracu velebis a po inej slapes. Takto to vidim ja. Kludne na mna kydaj kolko chces, no sposob akym si mi odpovedal, tiez vela hovori. Bud tak dobry, a nepis „s uctou“, ty nevies co to slovo je. Znie to dost pokrytecky od teba, to za prve a za druhe, ty si mna nevazis nijak, tak o akej ucte preboha pises? Zdvorilostne frazy si nechaj svojim mecenášom. Dam ti radu. Ak clovek kritizuje nieco zhnite v našom meste, nebude si na tom robit PR ako podaktori, vsak? A ty laskavo na mna prestaň ucocit, lebo presne to je to, na co nijake pravo nemas. Ty si politik a ja obcan, ktory pracuje na tvoju vyplatu. Si teda povinny sa zodpovedat ludom za svoje rozhodnutia. To ze si hlasoval podla svojho vedomia a svedomia, alebo na zaklade faktov, ludom nestaci. Ty mas zastupovat ich a nie svoje ego.

     2. Áno som politik a poslanec MsZ v Nitre ale to neznamená, že máš právo sa chovať k niekomu ako k „handre“ a nazývať ma klamárom, alebo že si ma niekto kúpil, keďže to nie je pravda.A ja zastupujem vždy len ľudí nie svoje ego o to sa veru neboj.

 2. Marijo, nikto tu nespochybnuje financovanie hokeja v NR, ide len o to, aby sa tak dialo transparentne a v primeranom mnozstve aj vzhladom na ostatne problemy mesta, ktorych je viac nez dost. Ak mas teda informacie z prvej ruky a stavias sa sam do pozicie niekoho, kto sa hokeju v NR rozumie, urcite budes vediet uviest a podlozit, ake mnozstvo financii a od akych sponzorov zabezpecilo za jednotlive roky vedenie HK Nitra (Kovacik & Chrenko) povedzme od zisku majstrovskeho titulu, kedze ten mozeme povazovat ja nalpesi vychodiskovy bod „ako sa spravne predat“, co sa marketingovych aktivit tyka a v akom pomere boli voci (skrytym) dotaciam mesta za vlady Jozefa Dvonca.

 3. Dušan Repa, nepoužívam anonymi 🙂
  Som si zo záujmom vypočul reakciu primátora Dvonča na návrh poslanca Štefeka, kde spomína exekúciu. Nie je to opravda, ako to prezentoval Dvonč a Štefka treba spresniť.
  Začnem zo Štefekom , tam je chyba iba v IČO, povedal, že to je to isté. Nie je. Naša spoločnosť MOREZ EFEKT s.r.o. je oprávneným v exekučnom konaní voči Hockey Komárno a.s. IČO: 35 919 850 http://orsr.sk/vypis.asp?ID=50475&SID=9&P=1 pred tým Hokejový klub Nitra, a.s.. HK Nitra a.s. odkúpil časť podniku – športovú časť (vlastne celú činnosť) a má IČO: 48 178 802 http://orsr.sk/vypis.asp?ID=327892&SID=9&P=1 . Exekúcia skoro 400.000€ je dôsledok neplatenia reštrukturalizačných splátok HK NItra a.s. teraz Hockey Komarno a.s. voči veriteľovi MOREZ EFEKT s.r.o.. Príčinou neplatenia, dôvodom, prečo neplatiť je podvodné Čestné prehlásenie podpísané JD a LP za jednu mestskú organizáciu. V súčastnosti to vyšetruje polícia.
  Leasingy spomenuté primátorom Dvončom, podľa mojich informácií nikdy Mestské zastúpenie nerokovalo o odkúpení nesplácaných leasingov od Impuls leasing Slovakia (ILS) s.r.o. ale ich kúpilo tak, aby to mohol sám primátor podpísať. Iba na takú ukážku o aký obchod sa jedná….Rolba o hmotnosti 3500kg za 800€ s DPH alebo Informačná kocka za cenu o málo väčšiu ako stálo svetelné logo na budove MÚ tuším stálo 12.000€. Samozrejme ako MOREZ EFEKT hlavný leasingový nájomca sa súdime z ILS , nakoľko ILS vypísalo zmenky na 130.000€.
  Teda bývalý pán primátor, treba dávať presné informácie a nezavádzať. Sľúbiť , nie je dať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.