Stavajú sa v Nitre parkoviská bez povolení ako napríklad na Škultétyho 32?

Tento článok si dovolím napísať aj z dôvodu, že pri realizácii parkoviska vedľa bytového domu Škultétyho 32 zlyhala komunikácia mesto – samospráva – občan.
Dňa 5.10.2016 sa za bytovým domom Škultétyho 26-30 v dopoludňajších hodinách mala rozbehnúť investičná akcia s názvom “Parkovisko Škultétyho 32“, ale robotníci museli prerušiť výstavbu nového parkoviska z dôvodu hnevu viacerých občanov. Prečo vznikla táto situácia všetci zainteresovaní dobre vedia. S občanmi a obyvateľmi priľahlého domu sa nekomunikovalo aj keď podľa tvrdenia niektorých mal zástupca vlastníkov tohto domu obehnúť obyvateľov a informovať ich o tomto zámere a získať ich súhlasné stanovisko. Aj kvôli tomu, že sa možno všetci spoliehali jeden na druhého a nikto nespravil nič čím by sa občania informovali o realizácii tejto investičnej akcie a hlavne o u umiestnení tohto parkoviska všetkými možnými dostupnými cestami sa nakoniec práce pozastavili a ďalej nepokračovali z dôvodu zamedzenie vykonávania ďalších výkopových prác nespokojnými občanmi. A stačilo tak málo, aby sa predišlo hnevu, protestom a petícii, stačilo len dostatočne a včas informovať občanov. Ale dobre prejdem ďalej, po pozastavení prác bolo zvolané stretnutie s občanmi (až keď už bolo zle), kde sa poslanci za mestskú časť Klokočina snažili vysvetliť občanom vzniknutú situáciu a prípadne nájsť vhodné riešenie.

Po tomto stretnutí boli zvolané na bytových domoch, ktorých sa týkalo vybudovanie parkoviska schôdze vlastníkov bytov, aby sa doriešila vzniknutá situácia náhradným riešením, prípadne presunutím umiestnenia parkoviska smerom k trafostanici popri chodníku na Novomeského ul.. Bol predložený nákres, kde by po dohode reálne mohlo byť riešené nové parkovisko. Netuším či už vtedy niekto z poslancov vedel, že investičný odbor si nesplnil svoju povinnosť a nemal vydané všetky kladné stanoviská k realizácii. Pravdepodobne sa spoliehali, že investičné oddelenie nerobí chyby a rešpektuje všetky rozhodnutia dotknutých oddelení MsÚ.

Návrh nového umiestnenia parkoviska pri trafostanici

Dňa 7.11.2016 obyvatelia bytového domu Škultétyho 32 -42 v Nitra predložili na MsÚ petíciu, ktorou žiadali vybudovanie parkovacích miest pri bytovom dome 32 -42 (okolie trafostanice) podľa plánu, ktorý bol predložený poslancami VMČ č. 4 na schôdzi vlastníkov bytov dňa 19.10.2016. Bohužiaľ to, že sa robia v Nitre investičné akcie častokrát bez povolení a vyjadrení všetkých inštitúcií to je verejné tajomstvo, ale ako sa hovorí, MESTO môže ale raz ich to muselo dobehnúť  aj to, že niekto zanedbáva a kašle na nejaké povolenia, ktoré sa ako obvykle dodatočne doložia, alebo sa na to zabudne a nikto sa v tom nebude “rýpať”. Tak prvé, čo som sa dozvedel bolo, že žiadne stavebné povolenie nie je vydané aj keď ma ubezpečovali na investičnom oddelení, že je vykonané ohlásenie, ale potom som volal na stavebné oddelenie a samozrejme k stavbe parkoviska na Škultétyho 32 neevidovali žiadne povolenie ani ohlásenie to bolo 10.10.2016. Takže prečo by mesto nezačalo práce bez ohlásenia veď oni môžu.

Dňa 5.12.2016 bola zverejnená na webe mesta odpoveď na petíciu obyvateľov Škultétyho ul.  32-42 (odpoveď na petíciu ) od hlavnej kontrolórky, kde sa píše citujem :

Navrhované parkovisko v okolí trafostanice NIE JE v súlade s územným plánom mesta Nitra, nakoľko na predmetnej parcele sa nachádza zeleň vzrastlá, urbánna, ekostabilizujúca. Plocha za bytovým domom na Škultétyho 32 v Nitre je situovaná priamo v centre obytného súboru Klokočina III a okrem zelene je tu možné vybudovať centrálnu oddychovú zónu. Vybudovanie parkoviska by bolo v rozpore s územným plánom mesta Nitry a v kolízii s charakterom odlišných funkcii v území, čo môže mať následne negatívny vplyv.

Ako tak čítam vyjadrenie pani hlavnej kontrolórky uvedomil som si, že mimo toho, že práce na prvotnom parkovisku chceli začať bez ohlásenia na stavebnom úrade, tak ešte sa malo začať stavať parkovisko na mieste, kde to nedovoľuje územný plán. A tak mi to nedalo a vyžiadal som si rozhodnutie  ÚHA (útvar hlavného architekta) k predmetnému dielu a čuduj sa svete záväzné stanovisko nebolo vydané nakoľko to nebolo nahlásené ani na stavebný úrad ako ohlásenie ani nebola zaevidovaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, takže nemali sa k čomu vyjadrovať, zdá sa že niekto sa rozhodol z pozície moci obísť všetky povinné povolenia. Ale aj napriek tomu, že nebolo vydané žiadne záväzné stanovisko ÚHA dostal som odpoveď, ktorá bola len zaklincovanie vyjadrenia hlavnej kontrolórky citujem :

Podľa informácie od vedúceho odboru investičnej výstavby a rozvoja projektová dokumentácia Parkovisko Škultétyho 32 bola vypracovaná na základe požiadavky poslancov VMČ Klokočina. Investičná akcia bola zastavená s tým, že je nutné preveriť možnosti usporiadania funkčných plôch vnútrobloku Škultétyho ul. a Novomeského ul. a hľadať iné vhodné plochy pre vybudovanie parkovacích miest v rámci pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu.
Stanovisko Útvaru hlavného architekta k návrhu parkovacích miest na Škultétyho 32 bolo zaslané hlavnému kontrolórovi a je zapracované a zverejnené. ( odpoveď k petícii ). Navrhované umiestnenie parkoviska nebolo zosúladené s Územným plánom mesta Nitry.

Ako sa vôbec mohla podpísať zmluva o dielo č. 1978/2016 za cca 60 000 EUR bez toho, že by mal investičný odbor najprv všetky vyjadrenia? Kde je vlastne pravda a kto sa nám ju snažil nepovedať celú? Robí sa v Nitre viacero stavieb takýmto spôsobom, pretože sa počíta s tým, že nikto z občanov sa neozve? Naozaj ak je toto systém investičných akcií v Nitre komu má občan veriť? V prvom rade by sa mal nastoliť poriadok a nemuseli by sa potom takéto aktivity “šiť horúcou ihlou a hasiť čo sa dá”.

Od občanov sa vyžaduje, aby si plnili všetky možné ohlasovacie povinnosti dodržiavali nariadenia a zákony a mesto si robí čo chce a kde chce. Veľmi by ma zaujímala aj reakcie p. Ing. Hozlára vedúceho investičného oddelenia, keby som sa spýtal , prečo sa robilo bez vyjadrení príslušných odborov a úradov a kto povolil túto iniciatívu a následne rozrýpanie celej trávnatej plochy pri detskom ihrisku. Z reportáže a z vyjadrení investičného oddelenia a kompetentných mám pocit, že nikto za nič nemôže umiestnenie parkoviska ako tvrdí pani v reportáži podľa slov vedúceho investičného oddelenia p. Hozlára vybrali poslanci, poslanci tvrdia, že oni nič nevyberali, mne tvrdil p. Ing. Hozlár, že umiestnenie si vybrali občania, občania zase tvrdia, že o ničom nevedeli a neboli informovaní, v odpovedi z ÚHA stojí, že projekt bol vypracovaný na základe požiadavky poslancov VMČ Klokočina, takže vinníka nebude ako vždy a vlastne za všetko aj tak môžu občania, lebo nie sú spokojní s nedostatkom  parkovacích miest a keď to mesto začne riešiť samozrejme aj tam kde to nie je povolené tak vyvolajú pozastavenie prác a tým pádom sa zrazu začne riešiť a otvárať aj to s čím sa nepočítalo.
Nehľadajme vinníka v tomto prípade ho určite nenájdeme a ak by aj čo si myslíte, že mesto by išlo proti sebe, alebo nebodaj proti svojím zamestnancom, to jediné čo na MsÚ neexistuje je zodpovednosť a pokiaľ sa toto nezmení poriadok v Nitre nebude, bohužiaľ.
Proste nikoho nezaujíma, že sa začali práce bez súhlasu a vyjadrenia stavebného úradu, útvaru hlavného architekta a ešte neviem, čo všetko sa v tomto prípade nedodržalo. Každopádne realita je to, že na danom mieste zostalo toto veľdielo, ktoré prikladám na fotkách (zdroj : Nitralive) a obávam sa, že keďže na tomto mieste sa nič robiť nebude pokiaľ sa nezmení územný plán, čo je možno pre niekoho “malina”, ktorá sa vie do mesiaca vyriešiť a pre niekoho to je dlhodobá práca, aby sa mesto mohlo rozvíjať a boli dodržané všetky zákonné kritériá pre spokojnosť obyvateľov žijúcich v meste Nitra.
Možno sa tento rok dočkáme v danom mieste aj úpravy terénu ktohovie, kto to síce zaplatí nie je jasné ale mesto je bohaté tak ako si zaplatí aj zbytočnú projektovú dokumentáciu bez overenia možnosti výstavby tak aj toto sa určite zametie pod “koberec”. Vitajte v Nitre priatelia a ďalej to už poznáte.

Po mojom článku urobila TV Nitrička reportáž, ktorú dávam do pozornosti – NESCHOPNOSŤ ALEBO LEN ALIBIZMUS?

Zdroj fotiek : Nitralive

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.