VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA, NIE PRE OBČANOV, ÁNO PRE FIRMY

 

Parkovanie, parkovanie a ešte raz parkovanie nešťastný to problém Klokočiny, ktorý sa zatiaľ nikomu nepodarilo vyriešiť k spokojnosti obyvateľov.

Ale niektorí z tohto problému vyšli víťazne veď prečo by aj nie keď toľko robia pre VMČ 4, pre obyvateľov Klokočiny a hlavne na akciách pre niektorých členov vedia zabezpečiť od slížov až po dobré jedlo, všetko zadarmo v rámci dlhoročných kamarátskych vzťahov.

Sústavné parkovanie troch firemných áut pri kotolni na Míkoviniho ul č.8 ako máte možnosť vidieť aj na úvodnom obrázku som riešil už dve volebné obdobia, ale stále bez zjavného úspechu, nakoľko ani bývalý predseda VMČ 4 p.Hlavačka ani súčasná predsedkyňa p.Rácová nevyvinuli iniciatívu, ktorá by sa od nich očakávala však načo aj, veď dotyčná firma veľakrát pomohla, ale komu?.

Prvý krát som dostal túto odpoveď od p.Hlavačku :

vyjadrenie parkovanie Alfa Hlavačka

Druhýkrát som dostal odpoveď od p.Rácovej :

vyjadrenie parkovanie Alfa Rácová

Keďže som videl, že asi sa pravdy a spravodlivosti u volených zástupcov nedovolám tak som požiadal o radu odbor stavebného poriadku na MsÚ a vďaka ochote vedúcej, ktorej som vysvetlil problém s parkovaním a ktorá mi poradila jednu vec a a to, že každá stavba má kolaudačné rozhodnutie, ktoré presne určuje, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať a preto som podal podnet na MsÚ odbor stavebného poriadku.

Po podaní môjho podnetu na stavebný úrad mi došla dňa 18.11.2015 odpoveď s týmto znením v krátkosti citujem :
Ani nájomca ani prenajímateľ neoznámili stavebnému úradu zmenu účelu užívania stavby. Zamestnanec tunajšieho stavebného úradu – Ing. Jozef Nespešný, vykoná štátny stavebný dohľad v zmysle § 98 a nasl. stavebného zákona a stavebný úrad bude následne postupovať podľa príslušných právnych predpisov.

Tak som čakal ako poslušný aj keď nedočkavý občan ako dopadne šetrenie zo strany stavebného úradu. A 1.2.2016 som dostal odpoveď v tomto znení citujem :

Oznamujeme Vám, že dňa 28.01.2016 bol vykonaný štátny stavebný dohľad (v zmysle § 98 stavebného zákona), vo veci zistenia skutkového stavu užívania stavby s.č. 788 na ul. Mikovíniho č. 8 v Nitre.Orgán štátneho stavebného dohľadu zistil, že užívaním priestorov stavby na účely kuchyne spoločnosťou NISAT, spol. s r.o., BOLI PORUŠENÉ príslušné ustanovenia stavebného zákona (§ 85).
Na základe zisteného stavu a oznámenia orgánu štátneho stavebného dohľadu bude stavebný úrad postupovať v predmetnej veci v zmysle § 85 a § 106 stavebného zákona.

Posledná informácia zo stavebného úradu bola, že tento podnet bol riešený ako správny delikt a bol vyzvaný nájomca, aby nahlásil a predložil komplet dokumentáciu k zmene účelu užívania stavby a všetkých príslušných povolení dotknutých orgánov.  Takže nastalo zháňanie povolení, ktoré sa pre istotu nepredložili na začiatku a keďže v Nitre je možné vybaviť skoro všetko keď poznáte správnych ľudí tak som sa mal na konci mája ozvať ako to všetko dopadlo a či firma predložila všetky podklady.

A TERAZ PRICHÁDZA TO NAJLEPŠIE.

Je zaujímavé ako sa zase dokážu meniť názory a presvedčenia u jednotlivých členov VMČ 4 po mesiaci.

Vývarovňa na Mikovíniho ul., ktorú si niekto zriadil bez toho, aby prešiel celou legislatívou od stavebného úradu až po hygienu potrebovala ešte schváliť parkovacie miesto. Majiteľ prevádzky musel absolvovať celú “byrokratickú” ceremóniu aj s povoleniami znovu, kde jednou z podmienok bolo aj vybudovanie, alebo prenajatie (nie bezplatné) vyhradeného počtu parkovacích miest k danej prevádzke z dôvodu získania povolenia.

Na zasadnutí VMČ 4 dňa 11.4.2016 bolo vyjadrenie výboru k žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta nasledovné citujem zo zápisnice :

  • Firma NISAT – vyhradenie parkovacieho miesta pre právnickú osobu na zásobovanie na ul. Mikovíniho č. 8 – VMČ NEODPORÚČA vyhradenie parkovacieho miesta

Občan mal v tej chvíli pocit, že aj keď poslanci za VMČ 4 neriešia parkovanie na Klokočine tak aspoň zabojujú o každé neoprávnene obsadené parkovacie miesto a prinavrátia ho obyvateľom sídliska.

Ale prejde mesiac a dňa 9.5.2016 vážení členovia výboru zrazu zmenia svoj názor, pretože príde majiteľ firmy, niekto z VMČ 4 ( že p. Rácová) ho vychváli do nebies pred ostatnými členmi výboru mestskej časti a zrazu sa všetkým prítomným až na jedného člena VMČ a poslanca rozsvieti, zmení zmýšľanie a vlastne zistia, že pred mesiacom neuvážene v nevedomosti o koho ide, hlasovali tak ako hlasovali a teda schvália nasledujúce znenie :

  • Predložená žiadosť firmy NISAT s.r.o. Nitra, Piešťanská 20 k vyhradeniu 1 parkovacieho miesta na zabezpečenie zásobovania a vývozu potravinových výrobkov pre občanov mesta Nitry na ulici Mikovíniho č. 8. Na rokovaní sa zúčastnil majiteľ firmy p. Teplan, ktorý vysvetlil požiadavku k vyhradeniu parkovacieho miesta. VMČ ODPORÚČA prideliť prevádzke 1 parkovacie miesto.

Veď prečo by takéto niečo na druhýkrát neschválili, môžu si to dovoliť majú mandát od občanov a tým pádom aj keď výbor mestskej časti má odporúčací charakter (toto mi bolo pripomínané mnohokrát) môžu schvaľovať čokoľvek si zaumienia, veď výbory sú neverejné, nikto im do toho nebude “kecať” a teda zrazu jediné čo chýbalo k zlegalizovaniu danej prevádzky – vývarovne, ktorá je bez oficiálneho povolenia cca 5 m od bytového domu Mikovíniho 10,12,14 a nikto sa nepýtal vlastníkov na ich súhlas, či sú ochotní dýchať výpary z kuchyne zrazu aj vďaka našim poslancom je táto prevádzka opäť zlegalizovaná. Gratulujem všetkým členom výboru, že sa takto snažia pomôcť obyvateľom Klokočiny a vlastne teraz už nič nestojí v ceste tomu, aby dotyčná firma podnikala ďalej a mimochodom do dnešného dňa som netušil, že podnikanie v tejto oblasti sa dá tak krásne zoštylizovať stačí zameniť slovíčko zásobovanie na slovné spojenie “na zabezpečenie zásobovania a vývozu potravinových výrobkov pre občanov mesta Nitry” a v tom momente máte dámy a páni všetko schválené.

Na záver sa musím zasmiať keďže p.Rácová na taký istý podnet ohľadom inej nevhodne umiestnenej vývarovne na Benkovej ul. s nedoriešeným parkovaním zaslala jednému obyvateľovi Klokočiny nasledujúcu odpoveď citujem :

Na základe Vášho podnetu som včera na mestskej rade požiadala o okamžité komplexné prešetrenie tejto prevádzky , vrátane nájomnej zmluvy, súhlasu na predmet činnosti, hygieny i parkovania.
Žiadna prevádzka nemôže znepríjemňovať život občanov a takto negatívne znižovať kvalitu ich bývania.

Jeden z problémov bolo doriešenie parkovania pri prevádzke, veď vlastne to bolo “kameňom úrazu”. A v tomto som si naivne myslel, že VMČ 4 háji záujmy občanov nás obyčajných smrteľníkov, ktorí nepodnikáme, platíme mestu dane a domov sa chodíme vyspať potom čo sa nám večer podarí niekde zaparkovať, ak nemá niekto vyhradené parkovacie miesto, nevieme síce materiálne ani finančne pomôcť na akciách, ktoré organizuje VMČ 4, ale sme obyvatelia tohto sídliska a oprávnení voliči.

Čo na to občan?

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.