ZVEREJŇOVANIE ZÁPISNÍC Z KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE

V minulosti som vždy ako občan na moje žiadosti o zaslanie zápisnice z komisií MsZ V Nitre dostal takúto odpoveď citujem :

Vážený pán Obertáš,

na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o zaslanie zápisníc zo zasadnutí komisie, Vám oznamujem, že predmetné informácie máte so súhlasom predsedu príslušnej komisie pripravené k nahliadnutiu na MsÚ v Nitre- referáte právnom.

Z dôvodu úpravy spôsobu sprístupňovania zápisníc z rokovania komisií v platnom Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre, v zmysle ktorého sa zápisnice sprístupňujú iným osobám ako poslancom MsZ v Nitre a členom príslušnej komisie iba so súhlasom predsedu príslušnej komisie alebo prednostu MsÚ, a to formou nahliadnutia do zápisnice, Vám nie je možné zaslať fotokópiu zápisnice v elektronickej forme, ako ste navrhli.

Vzhľadom k tomu, že povinná osoba nie je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. viazaná žiadateľom navrhovanou formou sprístupnenia informácií (§ 16 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z.), týmto Vám dávam na vedomie, že požadované informácie Vám budú sprístupnené umožnením nahliadnutia do zápisníc.

Týmto Vás zároveň žiadam o upresnenie času nahliadnutia, ktoré je možné (aj s ohľadom na plynutie lehôt pre vybavenie Vašej žiadosti zo dňa 06.07.2017) vykonať v nasledovnom čase:

–          piatok 14.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 13.00 h.

–          pondelok 17.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 15.00 h.

–          utorok   18.7.2017: od 8.00 h. do 11.30 h. a 12.30 h. – 15.00 h.

Bohužiaľ toto boli prípady vo volebnom období 2014 – 2018, keď si občan musel zobrať dovolenku, ak sa chcel niečo viac dozvedieť z rokovaní komisií MsZ v Nitre.
Už v mojom volebnom programe som mal zahrnuté aj iniciovanie balíka opatrení, ktorým sa zavedie systém otvorenej samosprávy pre všetkých občanov a následná zvýšená občianska kontrola nad činnosťou mesta. Som rád, že hneď na 4. zasadnutí MsZ v Nitre dňa 21.3.2019 som mohol predložiť materiál č. 61/2019 a za podpory novozvolených poslancov bol tento materiál schválený. Išlo o materiál, kde bol predložený návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií, aby občania mali možnosť kedykoľvek kontrolovať prácu komisií aj cez zverejnené zápisnice, „Zápisnice podpísané predsedom komisie sa zverejňujú na webovom sídle mesta Nitry do 10 dní od zasadnutia komisie“. Toto uznesenie bolo schválené a obyvatelia tak majú možnosť prezrieť si kedykoľvek zápisnice z jednotlivých komisií na stránke mesta na tomto linku :

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/komisie-mz.


Chcel by som teda poďakovať všetkým poslancom, ktorí hlasovali za tento môj návrh a spravili tak v rámci volených zástupcov ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti mesta a informovanosti obyvateľov, aj keď ako nezávislý poslanec si kladiem otázku, čo bránilo v minulosti predložiť takýto návrh kolegom poslancom, ktorí mali mandát už v minulom volebnom období?

Komisie síce pôsobia ako poradný orgán, ale aj vďaka zverejňovaniu zápisníc majú možnosť občania dozvedieť sa viac o ich činnosti, o predkladaných návrhoch, či iných zaujímavých a donedávna NEVEREJNÝCH veciach, ako napríklad vyberiem náhodne zo zápisnice z komisie pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť :

alebo komisia pre šport prerokovala návrhy na zmenu “Sadzieb úhrad za prenájom telocviční ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra“ či zmenu “Sadzieb úhrad za vstup a užívanie športových a rekreačných objektov” v zápisnici zo dňa 16.4.2019.

Každopádne tieto a iné informácie sú veľmi užitočné aj pre poslancov, ktorí nie sú členmi niektorej z komisií MsZ a chcú byť kedykoľvek informovaní o veciach týkajúcich sa mesta a jeho majetku, ďalej určite ocenia tieto informácie aj občania, ktorí sledujú a venujú sa komunálnej politike v meste Nitra a majú záujem byť takisto plnohodnotne informovaní o práci jednotlivých komisií.

Preto na záver tohto článku som rád, že konečne aj ako poslanec samozrejme za podpory väčšiny v zastupiteľstve, môžem aj takýmito návrhmi meniť niektoré veci, ktoré mne ako občanovi v minulosti prekážali pri verejnej kontrole mesta a zároveň otvárame nové možnosti zvýšenia občianskej kontroly činnosti verejnej správy v meste Nitra.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.